Numer 26 (1/2013)
autorytet / hierarchia / wpływ
Redaktor: Lech Witkowski
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Kalaga
Er(r)go…
5 – 8
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lech Witkowski
O co tu się bić? (Słowo wstępu redaktora numeru)
11 – 12
PDF

Streszczenie

Kategorie autorytetu, hierarchii i wpływu są od dawna już wysoce podejrzane kulturowo dla wielu i dla wielu przyczyn, wyszły z mody, zasługują w dość powszechnej i potocznej opinii na pogardliwe podejścia, na ogłaszanie wręcz ideału i cnót kultury nowoczesnej w postaci brania z nimi rozbratu. Kto ma bowiem mieć prawo do takiego miana, do związanych z nim roszczeń i do uruchamiania ukrytych w nich niebezpieczeństw? Świat bez autorytetu, hierarchii i wpływu ma być automatycznie lepszy niż świat ze znanymi i dominującymi ich próbkami i przejawami zatruwającymi nam życie i zasługującymi na odrzucenie. Czy jednak ta rozłączna alternatywa ma sens i sama nie uruchamia zagrożeń o skali niesłychanej, choć już typowej dla nadużyć neoliberalnej maniery i jej rozpasanego permisywizmu sankcjonującego przeciętność, cynizm i pozory?...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Pomorska w Słupsku

Zygmunt Bauman
Ludzie (w) ruchu w świecie przywództwa ad hoc
15 – 19
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet w Leeds, Anglia
Karol Sauerland
Czy to był Rok Karnawału? Świadectwo odmiennych strategii wpływu w „Solidarności”
20 – 43
PDF

Słowa kluczowe

Solidarność


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Lech Witkowski
Autorytet i wartości u stóp
44 – 69
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Pomorska w Słupsku

Monika Jaworska-Witkowska
Autorytety podejrzane w wyobraźni zbiorowej i ich fantazmatyczne przedłużenia w egzystencji. (Hypomneumata)
73 – 109
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Krzysztof Maliszewski
Wielkie bulwary kultury: Pedagogiczne tropy wokół hierarchii i klasyków
110 – 131
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Łukasz Michalski
Seks i trwoga, czyli autorytet w estetykach zgrozy i afirmacji
132 – 158
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kazimierz Braun
Autorytet reżysera w teatrze
159 – 183
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

University at Buffalo, New York, USA
Michał Kruszelnicki,
Wojciech Kruszelnicki
Kwestia kultury w nowoczesności, czyli co widać z Olimpu, a czego nie widać. (Uwagi do Lecha Witkowskiego)
187 – 204
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Michał Kruszelnicki
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wojciech Kruszelnicki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Lech Witkowski
Między tragizmem, śmietnikiem i pychą. (Próba odpowiedzi moim Znakomitym Polemistom)
206 – 217
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Pomorska w Słupsku

Jacek Mydla
Aktor romantyczny i „bardochwalstwo”
221 – 227
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Paweł Jędrzejko
Zuzanna Szatanik, De-Shamed Feminist Strategies of Transgression (nota o książce)
231 – 232
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Paweł Jędrzejko
Michał Krzykawski, L'Effet Bataille (nota o książce)
233 – 234
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pobierz cały numer
1 – 246
PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach
MNiSW: 100 p.
ISSN 1508-6305
Instytut Literaturoznawstwa
e-ISSN 2544-3186