Numer 61 (3/2020)
Sztuka nowych mediów
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec
Spis treści
Strony
Pobierz
Jan Stanisław Wojciechowski,
Sławomir Marzec
Wstęp
3 – 4
PDF

Streszczenie

Myślową ramę, którą staramy się w redakcji tworzyć dla każdego numeru Aspiracji, stanowi tym razem zagadnienie postępującej cyfryzacji obrazu. Pod tym określeniem kryje się bardzo wiele problemów całej zachodniej cywilizacji. Dotyczą różnych form obrazowania jako źródła praktyk twórczych. A zatem także sztuki, zwłaszcza tej z kręgu nowych mediów...


INFORMACJE O AUTORACH


Jan Stanisław Wojciechowski
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sławomir Marzec
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Łukasz Huculak
Internetowa laguna z perspektywy bieguna
5 – 16
PDF

Streszczenie

Konkursy artystyczne to ciekawe zjawisko. Brak zwymiarowanej areny, jak na olimpiadzie, nie obowiązują ścisłe zasady, jak w przetargach, brak jasnej specyfikacji pożądanego produktu. Równie wiele mówią o uczestnikach, jak o członkach jury. Najbardziej lubimy konkursy, podczas których wybuchają skandale, jak ten z Marthą Argerich i Ivo Pogoreliciem...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Izabela Myszka
Tak, to jest to, co myślisz, że jest
17 – 27
PDF

Słowa kluczowe

Zbigniew Libera |sztuka krytyczna

Streszczenie

Latem 2020 roku w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu pokazano wystawę Zbigniewa Libery Najnowsza antykoncepcja fotografii dokumentalnej. Co w tym trudnym czasie pandemii pokazuje Libera? Co krytykuje? Wszak historia sztuki już dawno nadała mu miano czołowego twórcy nurtu sztuki krytycznej...


INFORMACJE O AUTORZE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Irma Kozina
Historyczna taksydermia Agnieszki Cieślińskiej
28 – 34
PDF

Słowa kluczowe

Agnieszka Cieślińska |taksydermia

Streszczenie

W zamierzchłej przeszłości aligatory i krokodyle uważane były za jaszczury zamieszkujące Ziemię od najdawniejszych czasów. Ich nieobecność w średniowiecznej Europie stymulowała wyobraźnię twórców bestiariuszy i traktatów zoologicznych. Malarze i skryptorzy dekorujący teologiczne inkunabuły utożsamiali te zwierzęta ze smokami i okrutnymi bestiami pożerającymi ludzi...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Aleksandra Skrabek
Fasada Moniki Sosnowskiej w Galerii Labirynt
35 – 39
PDF

Słowa kluczowe

Monika Sosnowska |Galeria Labirynt

Streszczenie

Do końca 2020 roku w Galerii Labirynt w Lublinie będzie można oglądać Fasadę Moniki Sosnowskiej, monumentalną, ponadsiedmiometrową metalową konstrukcję, która doskonale współgra z industrialną przestrzenią byłych warsztatów samochodowych – obecnej siedziby Labiryntu...


INFORMACJE O AUTORZE

Galeria Labirynt, Lublin
Paweł Łubowski
Dzieło życia
40 – 41
PDF

Streszczenie

Jak każdy szanujący się artysta, sądzę, że dzieło życia mam jeszcze przed sobą, ale korzystając z okazji, chciałbym pokrótce podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Od przeszło 40 lat zajmuję się percepcją komunikatów określonych w konkretnych konwencjach. Najbardziej interesujące są granice między różnymi konwencjami i ich relacje z rzeczywistością. Wydaje mi się, że w tych obszarach dzieje się najwięcej...


INFORMACJE O AUTORZE

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Agnieszka Cieślak
Anna i Irena Nawrot – Przeżyte i przeszyte w Galerii Białej
42 – 47
PDF

Słowa kluczowe

Anna Nawrot |Irena Nawrot |Galeria Biała

Streszczenie

Przeżyte i przeszyte to wystawa podsumowująca trwające 60 lat relacje między bliźniaczkami Anną i Ireną Nawrot oraz ich trzydziestopięcioletnią twórczość artystyczną (chociaż prezentowane prace powstały głównie w ciągu ostatnich dwóch lat)...


INFORMACJE O AUTORZE

Galeria Labirynt, Lublin
Agnieszka Tes
Bramy niewidzialnego
49 – 52
PDF

Słowa kluczowe

Tadeusz G. Wiktor

Streszczenie

Obrazy prof. Tadeusza Gustawa Wiktora, które w ostatnich latach można było zobaczyć na wystawach w Krakowie, nie pozwalają o sobie zapomnieć. Myślę tu zarówno o wielkich cyklach Treny smoleńskie, Transcendenty, jak i pojedynczych płótnach pokazywanych na zbiorowych ekspozycjach...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Ignatianum w Krakowie

Krzysztof Jegliński
Powrót do domu Cecilii Edefalk
53 – 55
PDF

Słowa kluczowe

Cecilia Edefalk

Streszczenie

To, co kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia, jest dzisiaj dominującym elementem naszego życia. Spiżowe prawo przewidywalności i niczym nieograniczone poczucie bezpieczeństwa stały się nagle iluzją. Demony niewiedzy i niepokoju o najbliższą przyszłość zdominowały myślenie, przeżywanie i ludzkie zachowanie. A dzieje się to w kulturze, która od czasów modernistycznego przełomu cierpi na ciężką megalomanię...

Krzysztof Jurecki
Nie tylko Continuum
56 – 63
PDF

Słowa kluczowe

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha |Gabriela Morawetz

Streszczenie

Od marca 2020 roku każdy z nas zastanawia się, jak żyć w czasie pandemii. Pozostaje także otwarte pytanie, jak i co tworzyć, żeby być w zgodzie z samym sobą, społeczeństwem i by sztuka mogła być ostoją, przetrwalnikiem. 8 marca 2020 roku w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbył się finisaż wystawy prac Gabrieli Morawetz. Oczywiście, ekspozycję przygotowano przed pandemią, ale – jak wiele innych – musiała się z nią zmierzyć...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Krzysztof Trusz, Strefa skupienia (fotoreportaż)
64 – 66
PDF
Alexandra Hołownia
Design Miami 2019
67 – 69
PDF

Słowa kluczowe

Craig Lewis Robins |Ambra Medda |Design Miami

Streszczenie

W 2005 roku Craig Lewis Robins, amerykański przedsiębiorca, deweloper, filantrop i kolekcjoner sztuki, z brytyjsko-włoską konsultantką projektową Ambrą Meddą zorganizował w Miami Beach na Florydzie największe na świecie targi projektantów pod nazwą Design Miami...

Marcin Giżycki
Animacja od roku 1980: podróż osobista
70 – 76
PDF

Słowa kluczowe

animacja

Streszczenie

36 lat temu, jako redaktor naczelny kwartalnika Animafilm wydawanego przez ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation), uczestniczyłem w Światowym Festiwalu Filmu Animowanego w Zagrzebiu. Miałem wtedy 28 lat. Był to niezwykły moment w historii Polski. Kryzys gospodarczy wywołał rosnące napięcia społeczne...


INFORMACJE O AUTORZE

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Ryszard W. Kluszczyński
Sztuka nowych mediów i jej przeobrażenia
77 – 90
PDF

Słowa kluczowe

nowe media |intermedia |sztuka nowych mediów |transmedia |sztuka postmedialna |sztuka transdyscyplinarna |SciArt |sztuka krytyczna

Streszczenie

Podejmuję tu rozważania nad sztuką nowych mediów, rozwijającą się dynamicznie w ciągu ostatniego półwiecza. Analizuję jej koncepcję, a następnie przeobrażenia, od formy początkowej, wyłaniającej się w rezultacie wprowadzenia nowych mediów jako narzędzi pracy twórczej w pole sztuki, przez fazę postmedialną, w ramach której sztuki starych i nowych mediów technicznych integrują się z tradycyjnymi dziedzinami sztuki, aż po współczesną fazę transdyscyplinarną, w której zintegrowane na poprzednim etapie intermedia artystyczne wchodzą w twórcze interakcje z innymi, pozaartystycznymi dziedzinami praktyk społecznych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Grzegorz Rogala
Artysta w świecie sztucznej inteligencji
91 – 99
PDF

Słowa kluczowe

artysta |sztuczna inteligencja |Lewis Carroll |algorytm GPT2 |Google Translate

Streszczenie

[...] Sztuka zawsze istnieje w relacji do nauki i technologii. Wynalezienie pigmentów, papieru, prasy drukarskiej, fotografii, filmu, urządzeń do rejestracji dźwięku czy wreszcie komputerów za każdym razem głęboko wpływało na kulturę, a tym samym na każdą dziedzinę sztuki. Zakres zmian spowodowanych tymi, zwykle z początku niedocenianymi, wynalazkami w efekcie rewolucjonizował nasz świat...


INFORMACJE O AUTORZE

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Piotr Celiński
Pozakartezjański dualizm: ciało, wirtualność i sztuka mediów
100 – 110
PDF

Słowa kluczowe

ciało |Kartezjusz |dualizm |wirtualność |sztuka mediów |Cao Hui

Streszczenie

Chiński artysta Cao Hui w projekcie I Want to Play God zaprezentował serię przekrojonych w poprzek klasycznych rzeźb. Wnętrza posągów ujawniają „ślady organiczne” – widać w tych przekrojach strukturę tkanek, żywe kolory i narządy. Przywołuję tę pracę, bo chciałbym w niniejszym tekście wskazać możliwości przekraczania kodów myślenia reprezentacjonistycznego i estetycznego, a jednocześnie malejącą wiarygodność reprezentacji symbolicznych, opartych na mediacjach technologii cyfrowych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Krzysztof Jurecki
Współczesna fotografia w Polsce na początku XXI wieku. Tradycja, kontynuacje, przemiany
111 – 124
PDF

Słowa kluczowe

awangarda |modernizm |postmodernizm |fotografia |sztuka krytyczna |piktorializm |sztuka feministyczna

Streszczenie

Jak zdefiniować współczesność (i jej granice), która wywodzi się od radykalnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych XIX wieku (Charles Baudelaire), a zdaniem niektórych – od rozwoju państwa nowożytnego? Pojęcie to zmieniło swe znaczenie historyczne w ramach tzw. państwa socjalistycznego, a obecnie według teorii państwa liberalnego...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Filip Burno
Modernizowanie „dolnego miasta”. Wybrzeże Kościuszkowskie i Powiśle w latach około 1910–1939
125 – 139
PDF

Słowa kluczowe

modernizacja |dolne miasto |Wybrzeże Kościuszkowskie |Powiśle

Streszczenie

Mimo powstania bulwaru (Wybrzeże Kościuszkowskie) i nasilającej się urbanizacji, na początku lat 20. XX wieku Powiśle nadal uchodziło za dzielnicę gorszą. Prawdziwe miasto, tak jak w wieku XIX, zaczynało się na górze, za skarpą...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Paweł (Szaweł) Płóciennik
Piękny i Bestia
140 – 143
PDF

Streszczenie

Krew, cholera, flegma i melancholia – to cztery humory, które wedle medycyny Hipokratesa decydowały o zdrowiu bądź chorobie ludzkiego ciała. Wzajemna harmonia bądź zaburzona równowaga między poszczególnymi fluidami decydowały o cerze oraz o ludzkim temperamencie...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wybrane z kalendarza
144 – 148
PDF
Pobierz cały numer
1 – 156
PDF
Akademia Sztuk Pięknych
ul. Krakowskie Przedmieście 5
ISSN 1732-6125
w Warszawie
00-068 Warszawa
e-ISSN 2450-7555