Numer 5 (2/2012)
Redaktorzy: Jakub Rogulski, Magdalena Tendera, Piotr Kołpak, Maciej Kłodawski, Aneta Pazik, Elżbieta Olzacka, Rafał Łatka, Ilona Przybojewska


Spis treści
Strony
Pobrań
Łukasz Krężołek
Republikańska wizja państwa wobec wyzwań współczesności
7 – 27
PDF (6)

Streszczenie

Ponad trzydzieści lat temu w zachodnich ośrodkach akademickich rozgorzała dyskusja, która odbiła się szerokim echem w środowisku i do teraz pozostaje tematem licznych i gorących debat. Dotyczy ona treści oraz znaczenia ideału republikańskiego, jaki dla „atlantyckiej tradycji myśli politycznej” nakreślili przedstawiciele włoskiego renesansu. Początek dała jej monumentalna praca Johna G. A. Pococka, zaliczanego w poczet twórców „szkoły historyków idei z Cambridge”, poświęcona dziejom tradycji republikańskiej w dobie renesansu. Spośród kontynuatorów jego rozważań na szczególną uwagę zasługuje Quentin Skinner, który współcześnie uchodzi za największy autorytet tej szkoły, jak również twórcę jej programu badawczego...

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Piotr Musiewicz
Imperializm pruski i angielski w idealistycznej optyce Gilberta K. Chestertona
29 – 42
PDF (6)

Streszczenie

Urodzony w Londynie Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) zwany był niekiedy, nie tylko przez współczesnych mu Polaków, „najbystrzejszym eseistą naszych czasów”. Na miano takie zapracował zarówno imponującą ilością napisanych artykułów (spod jego pióra wyszło ich kilka tysięcy), jak i oryginalnym stylem myślenia, wprawiającym czytelnika w osłupienie. Anglik ten poddawał analizie wydarzenia i idee z wszystkich dziedzin humanistycznych. Mimo że nie pobierał edukacji na żadnej wyższej uczelni (lub jak twierdził, właśnie dlatego), zajmował się filozofią, polityką, historią, literaturą, teologią i psychologią...

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Benedykt Olszewski
Dangerous Vote. Double-edged implications of fervently pushing towardselections in the post-revolution Arab countries
43 – 55
PDF (8)

Streszczenie

Among the many devices that modern democracies present their citizens with, voting seems to be one of the more weighty and, in a way, attractive. Without going too deeply into the theory of voting, I would like to focus on the idea that voting conveys. The term elections usually wants to imply free elections, meaning that any of those considered citizen can take part in the political process, even if it is only at a very basic level.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Filozoficzny
Jakub Rogulski
Pozycja i znaczenie książąt Sanguszkowiczów w latach 1500–1569 w świetle tytulatury urzędowej
57 – 81
PDF (8)

Streszczenie

W polskiej nauce historycznej tytulatura szlachecka okresu nowożytnego jak dotąd nie stała się przedmiotem odrębnych, monograficznych badań. Obecny stan rozpoznania tej problematyki wciąż w znacznej mierze opiera się na dorobku przedwojennej historiografii, traktującej tytuły szlacheckie głównie jako źródło do badań genealogicznych bądź jako jeden z przejawów staropolskiej kultury i obyczajowości. Po drugiej wojnie światowej tematyką tą zajmowali się niemal wyłącznie filologowie i językoznawcy...

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Historyczny
Dominika Jasiak
Miasto typowe – miasto niezwykłe. Dziwny marcowy przypadek 1968 roku
83 – 111
PDF (8)

Streszczenie

W 1968 roku przez Polskę przetoczyły się demonstracje, których uczestnikami byli w większości studenci. Ośrodkami tego buntu młodego pokolenia były miasta skupiające wyższe uczelnie. Zdarzały się jednak przypadki nietypowe.

W nieakademickim mieście powiatowym, jakim był w 1968 roku Tarnów, 20 i 21 marca na ulice wyszło dwa tysiące osób, robotników i uczniów, aby pokazać swoją solidarność z protestującymi studentami i swoje niezadowolenie z polityki władz...

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Historyczny
Marta Dora
Ułomność (z) natury. Kobieta w dyskursie naukowym XIX wieku
113 – 128
PDF (11)

Streszczenie

Parafrazując tytuł jednej z książek kanonu myśli feministycznej, można powiedzieć, że jesteśmy ubrani w płeć. Płeć jest modna, a kobiecość modna jest jeszcze bardziej. Z samych okładek magazynów dla pań i wszechobecnych reklam mogę dowiedzieć się, jak wspaniale jest być kobietą, jak należy kobiecość praktykować oraz celebrować. Oczywiście, że bycie kobietą jest tu tożsame z byciem konsumentką, a boom na kobiecość to nic innego jak produkt marketingu mający pokazać mi, że aby być sobą w pełni, potrzebuję jeszcze kilku niezbędnych rzeczy, których na pewno nie mam i przez to moja kobiecość jest tłumiona. Odpowiedni cień do powiek przyda mi zalotnego spojrzenia, ładnie ubrane i szczęśliwe dziecko będzie przepustką do elitarnego grona afirmujących matek, a produkt sanitarny odpowiedniej firmy pozwoli menstruować z uśmiechem.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Filozoficzny
Michał Piech
Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych w orzecznictwie sądowym
129 – 139
PDF (9)

Streszczenie

Każda demokracja opiera się na określonych fundamentach. Fundamenty te stanowią filar systemu politycznego, a ich kształt jest miernikiem decydującym o tym, czy mamy do czynienia z demokracją, z karykaturą demokracji, czy wręcz w niektórych przypadkach z jawnym systemem totalitarnym. Poszanowanie godności, wolność prasy, brak cenzury prewencyjnej, elementarne gwarancje procesowe w postaci zasad nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd – stosunek do tych wartości jest papierkiem lakmusowym wskazującym na charakter ustroju politycznego. Wyliczenie powyższe ma charakter przykładowy, a jednym tchem obok powyższych można wymienić stosunek do wolności słowa.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Prawa i Administracji
Ilona Przybojewska
Le pouvoir du juge et les règles de conflitapplicables à défaut de choix en vertude la Convention de Rome et du règlement Rome I
141 – 160
PDF (8)

Streszczenie

Bien que l’autonomie de la volonté, c’est-à-dire la liberté des parties de choisir la loi applicable, demeure l’une des pierres angulaires du système des règles de conflit des lois en matière d’obligations contractuelles, il peut toujours arriver que les parties ne fassent pas ce choix ou qu’il soit sans effet. Le sujet du présent article concerne l’évolution du raisonnement du juge destiné à déterminer la loi applicable en vertu de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles1, et du règlement Rome I2 qui a remplacé ladite convention. Cette analyse sera effectuée à la lumière du pouvoir du juge.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Prawa i Administracji
Pobierz cały numer
1 – 162
PDF (23)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9213
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
spoleczneznuj@gmail.com
p-ISSN 2299-2383