„Monografie Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” (wcześniej: „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”) to seria wydawnicza o charakterze interdyscyplinarnym: publikują w niej doktoranci szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.

„Monografia…” ukazuje się raz w roku w dwóch tomach w formie papierowej oraz elektronicznej na portalu Academic Journals. Artykuły publikowane na łamach czasopisma muszą być powiązane z konkretnym tematem lub hasłem przewodnim tomu. Teksty poddawane są procedurze recenzowania przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora, ponadto informuje się, że Redakcja zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi działania antyghostwritingowe.

Osoby zainteresowane publikacją artykułu w „Monografii…” proszone są o nadsyłanie materiałów w języku polskim lub angielskim. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Materiały powinny być opatrzone streszczeniem w języku polskim i angielskim, słowami kluczowymi, bibliografią dzieł cytowanych oraz notą o Autorze wraz z afiliacją i adresem mailowym.

Redaktor naczelny

Agnieszka Ścibior

Zastępca redaktora naczelnego

Khrystyna Potapenko

Sekretarz redakcji

Stanisław Szufa

Redaktorzy merytoryczni

Dorota Czerkies
Nadia Gubernat 
Damian Herda
Agata Jaworska 
Marcin Klemenski 
Yuliya Khomyn
Katarzyna Kurowska
Alicja Lasak
Sylwia Papier
Krystian Piotrowski
Khrystyna Potapenko
Agnieszka Proszewska
Maria Magdalena Sztuka
Agnieszka Ścibior 

Przewodniczący rady naukowej

Prof. dr hab. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Członkowie rady naukowej

Dr Denys Azarov, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”
Prof. Martin Bier, East California University
Prof. dr hab. Andriy Boyko, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Prof. Hugh J. Byrne, FOCAS Research Institute, Dublin Institute of Technology
Dr hab. Adrián Fábián, University of Pécs
Prof. dr hab. Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Herbert Jacobson, Linköping Universitet
Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz, Uniwersytet Jagielloński
Dr Miklós Kiss, University of Groningen
Prof. Erdenhuluu Khohchahar, Kyoto University
Prof. dr hab. Andrzej Kotarba, Uniwersytet Jagielloński
Dr Oleksiy Kresin, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Prof. dr hab. Marta Kudelska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Tomasz Mach, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kristin McGee, University of Groningen
Prof. dr hab. Karol Musioł, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Biderakere E. Rangaswamy, Bapuji Institute of Engineering and Technology
Dr Melanie Schiller, University of Groningen
Prof. dr hab. Jacek Składzień, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Luigia di Terlizzi, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Prof. Matthias Theodor Vogt, Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen

TOWARZYSTWO DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ul. Czapskich 4/14

31-110 Kraków

E-MAIL: monografia.tduj@gmail.com

Numer bieżący
2023/3