Numer 29 (2/2014)
lęki cywilizacji
Redaktor: Wojciech Kalaga
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Kalaga
Er(r)go…
5 – 6
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Agata Bielik-Robson
Homo anxius. Nowoczesność, czyli eksodus z lęku
9 – 23
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk
University of Nottingham, UK

Tomasz Kalaga
Groza i przerażenie: „obce” w ontologii Bycia i czasu Martina Heideggera
25 – 32
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sławomir Masłoń
Twój bliźni – twój sobowtór: strach jako więź społeczna
33 – 42
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Maciej Nowak
Wyspa strachów Führera. Utopia jako śmiertelne zagrożenie, które nigdy nie przychodzi
43 – 64
PDF
Alina Mitek-Dziemba
Zmierzch doświadczenia? Pastoralistyczne lęki (neo)pragmatyzmu
67 – 84
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wit Pietrzak
Lęk ironistki. Jaźń ludzka w kulturze literackiej Richarda Rorty’ego
86 – 94
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki
Michał Różycki
Zmowa nauki. Strach przed technologią we współczesnych amerykańskich teoriach spiskowych
97 – 109
PDF
Mikołaj Marcela
Ze śmiercią im do twarzy: żywe trupy końca XX wieku
111 – 122
PDF
Marzena Kubisz
Prędkość i (po)wolność. O dylematach i eksperymentach człowieka pośpiesznego
125 – 129
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tomasz Porwit
Timothy Morton, The Ecological Thought (nota o książce)
133 – 136
PDF
Pobierz cały numer
1 – 148
PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach
MNiSW: 100 p.
ISSN 1508-6305
Instytut Literaturoznawstwa
e-ISSN 2544-3186