Numer 3 (618) 2023
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn
Spis treści
Strony
Pobierz
Małgorzata Gołofit-Szymczak,
Rafał L. Górny
Bezpieczna praca w laboratorium mikrobiologicznym
DOI: 10.54215/BP.2023.03.5.Golofit-Szymczak
16 – 22
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo |szkodliwe czynniki biologiczne |ocena ryzyka |laboratoria

Streszczenie

Prace laboratoryjne, podczas których dochodzi do kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, stanowią potencjalne zagrożenie dla pracowników i środowiska. Bezpieczna praca w laboratorium mikrobiologicznym opiera się na połączeniu takich elementów, jak: prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, odpowiednio zaplanowane pomieszczenia (wyposażone w prawidłowo funkcjonujące aparaturę i sprzęt), adekwatne kwalifikacje personelu, właściwie dobrane i użytkowane środki ochrony indywidualnej oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z mikroorganizmami, będącymi potencjalnym źródłem zakażenia.


INFORMACJE O AUTORACH


Małgorzata Gołofit-Szymczak
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Rafał L. Górny
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Rafał Młyński,
Emil Kozłowski,
Leszek Morzyński
Nowe rozwiązanie układu przekazywania dźwięku użytkownikowi ochronnika słuchu - koncepcja i konstrukcja
DOI: 10.54215/BP.2023.03.6.Mlynski
23 – 28
PDF

Słowa kluczowe

dźwięk |hałas |ochronnik słuchu |układ elektroniczny |nausznik przeciwhałasowy

Streszczenie

Stosowanie ochronników słuchu wiąże się z ograniczaniem dźwięku docierającego do uszu ich użytkownika, przez co ograniczona jest również możliwość percepcji dźwięków, których odbiór jest istotny w miejscu przebywania pracownika. Z tego względu coraz powszechniej stosowane są rozwiązania w postaci układów elektronicznych wbudowanych w ochronniki słuchu, umożliwiające przekazywanie pod te ochronniki odpowiednio przetworzonych dźwięków. Rozwiązania obecnie stosowane w ochronnikach słuchu z regulowanym tłumieniem oferują możliwość wpływu na właściwości dźwięku przekazywanego użytkownikowi ograniczoną do prostej regulacji ogólnego wzmocnienia w torze odtwarzania sygnału. W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania przeznaczonego do wykorzystania w ochronniku słuchu i umożliwiającego dopasowanie właściwości przenoszonego dźwięku do potrzeb użytkownika dzięki poprawie odbioru użytecznych dźwięków poprzez kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej przenoszonego dźwięku.


INFORMACJE O AUTORACH


Rafał Młyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Emil Kozłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Leszek Morzyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa