Kulinaria: Literatura − Media − Film
Redaktor: Agnieszka Ścibior
Spis treści
Strony
Pobierz
Judyta Dąbrowska
Przez pryzmat sztuki. O felietonach Marii Poprzęckiej
7 – 27
PDF

Słowa kluczowe

sztuka |kultura wizualna |Maria Poprzęcka |felieton

Streszczenie

Maria Poprzęcka, historyczka sztuki, należąca do czołowych współczesnych badaczy kultury, jest autorką kilkudziesięciu felietonów (napisanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat), z których duża część opublikowana została na łamach internetowych czasopism „Dwutygodnik.com” oraz „Magazynu SZUM”...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bartłomiej Karnasiewicz
Biroturystyka w cieniu dawnej Rzeczypospolitej – czy możemy znaleźć ślady dawnych piw?
28 – 42
PDF

Słowa kluczowe

Gdańsk |piwo |biroturystyka |piwowarstwo |piwowarstwo historyczne |piwowarstwo staropolskie |Grodzisk Wielkopolski |Piotrków Trybunalski

Streszczenie

Podróże stanowią ważny element historii ludzkości od początku istnienia cywilizacji człowieka. Pierwszymi turystami z obszaru europejskiego byli Grecy, którzy swoje podróże uwiecznili na kanwie mitów takich jak wyprawa Argonautów czy o podróżach Tezeusza. W średniowieczu europejskie rycerstwo udawało się na pielgrzymki do Ziemi Świętej w celu odzyskania jej z rąk muzułmanów, które zapisały się w historii jako krucjaty. Podróżowano również w celach leczniczych do miejscowości uzdrowiskowych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mateusz Kucab
Spożywanie trupów. Do mięsożerców Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w perspektywie ekokrytyki i food studies. Wstępne rozpoznania
43 – 58
PDF

Słowa kluczowe

ekokrytyka |Maria Pawlikowska-Jasnorzewska |food studies |zwierzę |mięso

Streszczenie

[...] W Do mięsożerców autorka zdaje relację z makabrycznego spektaklu przyrządzania potraw i pozyskiwania mięsa, przypominając, w jaki sposób zostały przygotowane albo jaki rodzaj śmierci należało zadać poszczególnym reprezentantom fauny w celu uzyskania kulinarnego efektu. Liryczny świat wiersza Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wypełniają „rybie skrzela”, „podrzynane gardziele”, „ukręcane szyje”, krew, „głowy martwych cieląt”, wyprute wnętrzności, kości, „martwe ozory”, móżdżki, „trupy na chlebie”...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katarzyna Kurowska
Od mitologizacji kultur kulinarnych do śmierci kucharza. Food film w świetle refleksji Rolanda Barthesa
59 – 73
PDF

Słowa kluczowe

Roland Barthes |kino kulinarne |kultura kulinarna |kuchnia francuska |kuchnia japońska

Streszczenie

Lektura pism Rolanda Barthesa pozwala zauważyć, że wśród licznych esejów obejmujących spostrzeżenia o naszej zmitologizowanej codzienności, kulturze Francji, Europy Zachodniej czy Dalekiego Wschodu znajdziemy sporo uwag dotyczących praktyk kulinarnych. Począwszy od Mitologii i semiologicznych odkryć sensów kryjących się w jedzeniu, przez artykuł o psychosocjologii współczesnej konsumpcji jedzenia oraz krytyczny komentarz do Fizjologii smaku Athleme Brillat-Savarina, po Imperium znaków, gdzie charakteryzuje wschodnią kulturę także przez pryzmat ich praktyk żywnościowych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katarzyna Kurowska
„Pokaż mi, co jecie, a powiem, czy ten związek przetrwa”. Kilka refleksji o funkcji jedzenia w Foodie Love
74 – 83
PDF

Słowa kluczowe

jedzenie |filmy o jedzeniu |foodie |randka |kawa

Streszczenie

Przełom wieków – jak zauważył Steve Zimmerman – to złota era kina kulinarnego. I rzeczywiście, gdy jest mowa o kinie kulinarnym, przywołuje się klasyczne tytuły z lat 70. i 80., jak Wielkie żarcie czy Uczta Babette jako przykłady wyznaczające początki food films, jednak najwięcej z nich pochodzi z lat 90. i pierwszej dekady XXI w., by wymienić tu tylko Przepiórki w płatkach róży, Jedz i pij mężczyzno i kobieto i jego remake Tortilla Soup. Ostatnia dekada przyniosła nam bardzo wiele produkcji wpisujących się w tę kategorię filmową, jednak filmy te, zwłaszcza europejskie i amerykańskie, zaczęły realizować pewien z czasem wytworzony i naznaczony kulinarnym tematem schemat, na podstawie czego można dokonać próby wyłonienia cech gatunkowych czy omówić je zbiorowo jako jeden z trendów związany z wszechobecną modą na jedzenie...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bogumił Kramarz
Miękkie oblicze cykorii – o metaforach pojęciowych w prasie kulinarnej
84 – 95
PDF

Słowa kluczowe

metafora pojęciowa |prasa kulinarna

Streszczenie

Celem tego artykułu jest przedstawienie zjawiska językowego zw. metaforami pojęciowymi w prasie kulinarnej. W pierwszej części omówiono zagadnienia teoretyczne, tj. funkcję prasy oraz koncepcje metafor pojęciowych w ujęciu G. Lakoffa oraz M. Johnsona. W drugiej części przedstawiono krótką analizę wybranych metafor pojęciowych obecnych w omawianym korpusie tekstów. Uważam, że jest to istotny temat także w kontekście prasy kulinarnej, ponieważ często nieświadome użycie metafor pokazuje, jak głęboko jest zakorzenione w języku poszerzanie podstawowych znaczeń przez metaforyczne obrazowanie...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pobierz cały numer
1 – 98
PDF