Zmysły – Kanony – Utopie
Redaktor: Agnieszka Ścibior
Spis treści
Strony
Pobierz
Zuzanna Bodziony
Kolor truskawki czy świeżej krwi? Analiza kontrastywna nazwy koloru vörös/piros – czerwony w językach węgierskim i polskim
7 – 22
PDF

Słowa kluczowe

nazwy kolorów |czerwony |język węgierski jako obcy

Streszczenie

Jedno z ciekawszych zjawisk semantycznych, obecnych w języku węgierskim, dotyczy nazwy koloru czerwony. Jest on bowiem opisywany przez Węgrów dwoma odrębnymi leksemami: vörös oraz piros...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Patrycja Cheba
Komunikacja perswazyjna w kampaniach społecznych „Wolna Szkoła” – analiza i interpretacja
23 – 43
PDF

Słowa kluczowe

reklama społeczna |perswazja |marketing społeczny |kampania społeczna |media społecznościowe

Streszczenie

Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych przyczynił się do niespotykanego tempa rozprzestrzeniania się informacji między użytkownikami. Łatwość, szybkość i audiowizualność przekazu oraz szeroka możliwość udostępniania treści na wielu platformach, sprawiły, że social media są istotną przestrzenią społecznego oddziaływania na odbiorców...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Karina Czepiec-Veltzé
Pamięć totalitaryzmów w przestrzeni polskich forów obrazkowych. Studium przypadków III Rzeszy i Rosji Sowieckiej
44 – 62
PDF

Słowa kluczowe

totalitaryzm |forum obrazkowe |memy internetowe |komunikacja internetowa |komunikacja polityczna

Streszczenie

Ekspansja sieci internetowej na przestrzeni ostatnich lat uwarunkowała rozkwit wielu dziedzin życia człowieka w wirtualnej przestrzeni. Jedną z nich jest komunikacja międzyludzka, która już od ponad dekady toczy się w sporej części w sieci, a sprzyja jej anonimowość...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Julia Duda
Konceptualizacja smaku, wzroku i węchu w nazwach krakowskich lokali gastronomiczno-rozrywkowych
63 – 83
PDF

Słowa kluczowe

zmysły |smak |wzrok |węch |onomastyka |nazwy własne |marketing

Streszczenie

Zmysły są przedmiotem zainteresowania badaczy wielu dyscyplin naukowych. Prace na ten temat powstają na gruncie zarówno nauk humanistycznych, jak i ścisłych, np. biologii, chemii, psychologii, filozofii, teologii czy estetyki. Zainteresowanie zmysłami dotyczy także językoznawstwa. Polscy lingwiści poświęcili tej problematyce wiele prac w zakresie percepcji wzrokowej, smakowej, węchowej, słuchowej oraz dotykowej...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lidia Kamińska
„Zstokrotnić chciałbym moje dłonie i ust, i źrenic mieć tysiące”. Dotyk pożądania i kobiece ciało, czyli o haptyczności w erotykach Kazimierza Przerwy-Tetmajera
84 – 100
PDF

Słowa kluczowe

zmysły |Młoda Polska |Kazimierz Przerwa-Tetmajer |dotyk |haptyczność |pożądanie |afekt

Streszczenie

Antoni Lange w recenzji drugiej serii Poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera pisał, że poeta „czuje i myśli zmysłami”. To utwory najbardziej sensualne, zdaniem Antoniego Potockiego, wywierają największe wrażenie na odbiorcy...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Natalia Szerszeń
„Świat jest to dywanik na wywrót widziany”. Estetyczna metafora świata w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego – źródła, warianty, interpretacje
101 – 123
PDF

Słowa kluczowe

XIX wiek |metafora |rzemiosło artystyczne |haft |twórczość genezyjska Juliusza Słowackiego

Streszczenie

Juliusz Słowacki na kartach korespondencji, a następnie także w twórczości poetyckiej, wykonał bardzo rozbudowaną pracę nad motywem haftowanej makaty, która stała się dla niego kosmiczną metaforą, wszechogarniającym obrazem złożoności i paradoksów świata...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Pobierz cały numer
1 – 126
PDF