Po obu stronach Ononu. Buriaci na pograniczu rosyjsko-mongolskim
Ewa Nowicka, Ayur Zhanaev

Od autorów

Nasza książka powstała stosunkowo szybko – w ciągu niespełna roku – w tym zmieścił się czas zamknięcia domowego związanego z pandemią. Jednak zbieranie materiału terenowego oraz studiowanie odnośnej literatury trwało długie lata badań w ramach co najmniej dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki: tego z lat 2012-2014 (zrealizowanego pod kierunkiem Ewy Nowickiej) i tego z roku 2019 (pod kierunkiem Wojciecha Połecia). W tym pierwszym naszymi pomocnikami terenowymi byli: Blanka Rzewuska i Wojciech Połeć, zaś w drugim to autorzy tej książki byli w Mongolii współbadaczami terenowymi kierownika grantu. Wtedy też pomagali nam w pracy terenowej Paweł Szczap i Chułan Czymedcyje.

Część materiału terenowego zgromadzonego podczas pierwszego badania, która nie została wykorzystana ani w pograntowej książce Ewy Nowickiej Korzenie Ałtargany sięgają głęboko, Nomos 2016), ani w innych publikacjach (w tym napisanych we współautorstwie), domagała się zagospodarowania. Myśleliśmy o napisaniu tej książki już od roku 2014, ale dopiero uczestnictwo w badaniu terenowym w roku 2019 w Mongolii dostarczyło nam ostatecznego bodźca i uzupełniających danych empirycznych.

Wszystkim naszym terenowym współpracownikom jesteśmy wdzięczni za praktyczną, czasem bardzo istotną pomoc. Pragniemy też wyrazić wdzięczność naszym licznym buriackim rozmówcom po obu stronach Ononu, którzy są w gruncie rzeczy współautorami tej książki i bez których życzliwości, gościnności i zaangażowania praca ta nigdy by nie powstała. Słowa podziękowania kierujemy też do naszych buriackich przyjaciół i doradców: Tujany Dugarowej, Ojuny Dorżyguszajewej, Poliny Daszynimajewej, Dułgar Poschodijewej, Olega Bułutowa, a także do przedstawicieli Centralnej Asocjacji Buriatów Mongolskich, uczonych z Buriackiego Uniwersytetu Państwowego w Ułan Ude oraz pracowników administracji Buriackiego Okręgu Agińskiego.

Osobne słowa wdzięczności kierujemy do recenzentów pierwszej wersji tej książki, Łukasza Smyrskiego i Agnieszki Halemby oraz do wspomagajcej nasze zmagania z tekstem Justyny Gorlewskiej, których uwagi pomogły nam dopracować wiele szczegółów i rozstrzygnąć parę spornych problemów.

Publikację dofinansowano ze środków Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Halemba, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Łukasz Smyrski, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Redakcja: Marek Gawron
Redakcja językowa i korekta: Magdalena Kopacz
Opracowanie typograficzne i skład: Marek W. Gawron
Projekt okładki: Aleksandra Jaworowska, studio@lionpath.pl
Fotografia wykorzystana na okładce: Dzieci buriackie podczas festiwalu Toonotyn bajar na
brzegu jeziora Türgen Cagaan Nuur (Türgen bag, Mongolia), fot. Ayur Zhanaev, 2019
Fotografie wewnątrz publikacji: Wojciech Połeć, Ayur Zhanaev
Mapa: Ayur Zhanaev

ISBN print 978-83-66386-09-9
e-ISBN 978-83-66386-10-5
DOI 10.6084/m9.figshare.12837641

Wydawca:
Collegium Civitas Press
Pałac Kultury i Nauki, XI piętro
00-901 Warszawa, plac Defilad 1
tel. 22 656 71 96
e-mail: wydawnictwo@civitas.edu.pl
http://www.civitas.edu.pl