Numer 13/2022
Redaktorzy: Stanisław Mocek, Monika Nowicka, Mariusz Finkielsztein
Spis treści
Strony
Pobierz
Katarzyna Kalinowska
„No... nie wyszło to tak, jak oczekiwaliśmy". Typologia zdalnych lekcji z perspektywy młodzieży
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.001.15620
1 – 33
PDF

Słowa kluczowe

młodzież |pandemia COVID-19 |lekcje zdalne

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy uczniowskich doświadczeń uczestnic-twa w zdalnych lekcjach podczas pandemii COVI 9 oraz opis emocjonalnej panoramy e-szkoły z perspektywy młodzieży. Tekst ma charakter etnograficznej relacji ze zdalnych lekcji, wykorzystuje metodę opisu gęstego. Badania będące podstawą artykułu realizowane były między październikiem a grudniem 2020 roku wśród uczniów i uczennic szkół średnich. W wyniku jakościowej analizy treści dzienników uczniowskich i wywiadów pogłębionych z mło-dymi ludźmi powstały opisy siedmiu typów zdalnych lekcji: (1) seans spirytystyczny, (2) wojna i pokój, (3) prawda czasu, prawda ekranu, (4) stowarzyszenie umarłych kamerek, (5) wolna e-lekcja, (6) show must go on oraz (7) domowe przedszkole.


INFORMACJE O AUTORZE

Collegium Civitas, Warszawa, Polska

Joanna Łapińska
Capitalism Ate My Sleep but ASMR Brought It Back. Sleep as a Manageable Commodity in the Autonomous Sensory Meridian Response Online Community
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.003.15949
34 – 59
PDF

Słowa kluczowe

ASMR |Capitalism |sleep management |critical sleep studies |slow movement

Streszczenie

This article focuses on the perception of sleep in the digital culture of autonomous sensory meridian response (ASMR), examining both viewer-listeners’ online discussions about the impact of ASMR videos on their sleep and the content of audiovisual materials published on YouTube. The paper posits that sleep is viewed in two ways in the ASMR community; on the one hand, in a capitalist sense as a manageable and controllable object, and, on the other, as an element that escapes this discourse. The ASMR culture, while affirming contemporary normative sleep patterns, simultaneously invites its enthusiasts to slow down, unwind, and relax, thereby aligning itself with the slow movement.


INFORMACJE O AUTORZE

Universität Wien, Austria

Aleksander Dzbyński
Cyborg i maszyna – od tego wszystko się zaczyna! O początkach techniki i cyborgizacji w pradziejach
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.002.15948
60 – 92
PDF

Słowa kluczowe

technika |matematyka |maszyny |prahistoria |szamanizm |magia

Streszczenie

Wychodząc od koncepcji maszyny Mumforda, tekst łączy wątki antropologiczne, archeologiczne, historyczne i filozoficzne, aby zarysować przemianę człowieka od najwcześniejszych epok prahistorycznych do dnia dzisiejszego. Tak wyznaczona trajektoria śledzenia technologicznych wątków w „naturze” ludzkiej obejmuje antropologiczną koncepcję szamanizmu i magii, problematykę początku technicyzacji kultury ludzkiej z punktu widzenia prahistorii, aż po specyficzne wizje pierwszych robotów i sztucznej inteligencji w starożytnej Grecji oraz ich teologicznie przekonwertowanej recepcji w epoce oświecenia. Artykuł zawiera również krótkie zarysowanie istoty techniki, sięgającej wczesnej epoki metalu i mającej związek z fuzją techniki i matematyki, jaka się wówczas dokonała.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Witold Krzemiński
Co skrywa futro? Proces kreowania tożsamości wewnątrz fandomu furry. Rola fandomu i Internetu
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.004.16150
93 – 129
PDF

Słowa kluczowe

fandomy |fandom furry |internet |proces identyfikacji |teoria światów społecznych

Streszczenie

Artykuł podejmuje próbę opisania procesu kreowania tożsamości uczestniczek i uczestników fandomu furry, w ramach teorii światów społecznych Anselma Straussa. Podstawą rozważań są wyniki netnograficznych badań terenowych przeprowadzonych przez autora w 2021 r. w społeczności internetowej określającej siebie jako futrzaki (ang. furry). To osoby, które w ramach praktyk roleplayu odgrywają postać antropomorficznych zwierząt, z których rzekomymi cechami nie tylko się identyfikują, ale także poszerzają ich listę w celu negocjowania indywidulanej tożsamości. Polski fandom furry skupia nastolatków, dla których relacja wirtualna jest celem samym w sobie (świat furry), a zarazem przestrzenią i narzędziem dla poszukiwania własnej autoidentyfikacji seksualnej. Całość wieńczą pytania dotyczące dalszych możliwości badań nad tą społecznością.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Izabela Wagner
Auto-censura (self-censorship) – an ordinary and integral part of research life(?) Work in Progress in a form of an essay
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.005.16308
130 – 174
PDF

Słowa kluczowe

academic writing |auto-censura |self-censorships |research practice |sociology of science |academic freedom

Streszczenie

This work-in-progress paper paves future research regarding the practice of autocensura (self-censorship). Starting from auto-biographical experience, the text shifts into a more theoretical reflection about this part of the scholarly work, which is hidden and unstudied. The working definition of the analyzed phenomenon aims to open an academic discussion about this practice. The paper ends with the call for testimonies and participation in the study.


INFORMACJE O AUTORZE

Collegium Civitas, Warszawa, Polska
Université Paris X (Université Paris Nanterre), Francja

Andrzej Stoiński
Prawa potencjalnych cyfrowych osób w cyfrowym społeczeństwie. Kilka uwag o moralno-prawnym statusie ultrainteligentnej maszyny
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.008.16585
175 – 203
PDF

Słowa kluczowe

sztuczna inteligencja |SI |etyka sztucznej inteligencji |sztuczna osoba |teorie praw |prawa/obowiązki sztucznej inteligencji

Streszczenie

Zasadniczym celem tego tekstu jest zbadanie możliwości posiadania praw przez inteligentną maszynę. Zastanowimy się nad wartością trzech rodzajów uzasadnień owych praw. Po pierwsze, uzasadnienie praw sztucznej inteligencji odwołujące się do ich korelacji z ludzkimi obowiązkami niezupełnymi. Analizujemy też podejście bazujące na statusie obiektów moralnych w ich relacjach z ludźmi. Powołując się na prace różnych teoretyków oba te uzasadnienia uznajemy za niewystarczająco przekonujące. Najbardziej trafne wydaje się uzasadnienie posiadania praw przez takie maszyny, które wypełniałyby warunki bycia sztuczną osobą, moralnym podmiotem. Jednakże i ta ostatnia opcja nie jest wolna od licznych trudności, na które zwracamy uwagę.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Maciej Skrzypek
Modern challenges for digitalization political and media systems. Book review: Digitalization of Democratic Processes in Europe Southern and Central Europe in Comparative Perspective, (ed. Magdalena Musiał-Karg, Óscar G. Luengo), Springer 2021
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.010.16597
204 – 212
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Barbara Markowska-Marczak
Banalność dobra albo czy można być dobrym w świecie, który jest zły? Recenzja książki Rolanda Zarzyckiego „Etyka codzienności – czy można być dobrym po prostu” Warszawa: Collegium Civitas 2021
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.011.16598
213 – 220
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Collegium Civitas, Warszawa, Polska

Kateryna Matsuta
Emocje a wirusowość treści na Facebooku. Analiza kont Wołodymyra Zełenskiego i Petra Poroszenki w wyborach prezydenckich w Ukrainie w 2019 roku
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.006.16583
221 – 255
PDF

Słowa kluczowe

Ukraina |media społecznościowe |kampania prezydencka |emocje

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest próba uchwycenia zależności między emocjami silnie i słabo pobudzającymi a wirusowością treści w Internecie. Analizie poddano publikacje na platformie Facebook dwóch kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie i przeszli do drugiej tury podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie w roku 2019 – Wołodymyra Zełenskiego i Petra Poroszenki. Emocje wywoływane przez treści były identyfikowane przez respondentów w badaniu CAWI. Na podstawie analizy modeli regresji logistycznej uzyskano wyniki wskazujące na to, że nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie znaczenia emocji aktywizujących i deaktywizujących w rozprzestrzenianiu się treści politycznych w mediach społecznościowych. 


INFORMACJE O AUTORZE

Collegium Civitas, Warszawa, Polska

Fitri Rachmayanti,
Raden Bagus Faizal Irany Sidharta
Does Gojek as “Super App” Capable of Helping Its Small and Medium Enterprises (SMEs) Partner During Pandemic? A Case Study in Local Enterprenuer in Mataram, West Nusa Tenggara, Indonesia
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.009.16596
256 – 270
PDF

Słowa kluczowe

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) |Gojek |pandemic |innovation |Marketing Strategy

Streszczenie

As the primary generator of economic development impacted by COVID-19, this study examines and compares the situation of SMEs in Mataram, West Nusa Tenggara, Indonesia, before and after collaborating with Gojek to assist them in surviving the pandemic. Gojek can assist its SMEs partners by supporting them in transitioning to digital practices. This study used a t-test paired to compare the same object but in different periods. The researchers implemented purposive sampling, and the sample is 1215 SMEs in Mataram that joined Gojek. Using paired samples correlations, the transaction indicator relationship between before joining Gojek and after joining Gojek is real and positive.


INFORMACJE O AUTORACH


Fitri Rachmayanti
Collegium Civitas, Warszawa, Polska


Raden Bagus Faizal Irany Sidharta
Bumigora University, Mataram, Indonezja

Magdalena El Ghamari
Saudyjska Wizja 2030 i innowacje technologiczne zastosowane w inteligentnych miastach: casus Królestwa Arabii Saudyjskiej
DOI: 10.4467/2543408XZOP.22.007.16584
271 – 303
PDF

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój |Saudyjska Wizja 2030 |Królestwo Arabii Saudyjskiej |smart city |nowoczesne technologie |Neom |sztuczna inteligencja

Streszczenie

W ramach wizji strategicznej do 2030 roku saudyjskiego księcia Muhammada Bin Salmana, Królestwo Arabii Saudyjskiej tworzy obecnie inteligentne megamiasta, mające spełniać normy zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, w tym sztuczną inteligencję. Królestwo, dziś przede wszystkim uzależnione od ropy naftowej, dąży do dywersyfikacji i przekształcenia się w pioniera nowych technologii, czego dowodzi projekt regionu Neom. Kraj podjął wysiłki na rzecz przekształcenia Mekki, Rijadu, Dżuddy, Al-Madiny i Al-Ahsy w miasta inteligentne i nowoczesne. Ponadto posiada wizję transformacji kraju i przyjął holistyczne podejście do nowoczesnych rozwiązań IT.


INFORMACJE O AUTORZE

Collegium Civitas, Warszawa, Polska

Collegium Civitas
plac Defilad 1
e-ISSN 2543-408X
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
ISSN 2082-7806