Numer 16 (1/2017)
Redaktorzy: Karolina Blecharczyk, Piotr Kalicki, Artur Karpacz, Iga Łomanowska, Arkadiusz Nyzio, Krzysztof Popek, Kamil Ruszała, Jerema Słowiak
Spis treści
Strony
Pobierz
Paweł Piskorz
Zmiany rekomendacji ostrożnościowych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego wpływających na kształt regulacji rynku bankowego w Unii Europejskiej
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.16.01
7 – 25
PDF

Słowa kluczowe

regulacje bankowe |rynek bankowy UE |Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego |Bazylea III

Streszczenie

Niniejszy artykuł zawiera przegląd najważniejszych rekomendacji ostrożnościowych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BKNB) przygotowywanych dla banków oraz analizę ich wpływu na regulacje rynku bankowego w Unii Europejskiej. Przedstawiono historyczny zarys tych wytycznych oraz najważniejsze obszary działalności bankowej podlegające uregulowaniu. Następnie dokonano krytycznej analizy rekomendacji opracowanych przez Komitet Bazylejski. Pozwoliło to na określenie kluczowych obszarów, wymagających innego niż do tej pory podejścia regulacyjnego. Dotyczy to głównie doświadczeń z kryzysu finansowego z lat 2007–2009. Uwidocznił on szereg problemów, na które narażone byłby banki. Komitet Bazylejski podjął działania w kierunku nowelizacji wytycznych w ramach tak zwanego pakietu Bazylea III. Nowe rekomendacje ostrożnościowe wprowadziły szereg zmian w zakresie kalkulowania współczynnika wypłacalności. Modyfikacji uległ również poziom tego współczynnika oraz jego składowe. Wprowadzono nową definicję kapitału oraz dwa bufory: kapitałowy oraz antycykliczny. Dodatkowo Komitet Bazylejski poruszył tematykę płynności i stabilności banków.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Wójciuk
Reklama komercyjna i reklama społeczna – różnice i podobieństwa
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.16.02
27 – 43
PDF

Słowa kluczowe

reklama społeczna |reklama komercyjna |istota reklamy

Streszczenie

Agata Stafiej-Bartosik i Dominika Maison wskazują, że według powszechnego przekonania reklamę komercyjną i reklamę społeczną różni jedynie tematyka. Zdaniem badaczek jest to myślenie uproszczone. Uwaga ta jest punktem wyjścia niniejszego artykułu. Przedstawiono w nim podobieństwa i różnice pomiędzy reklamą komercyjną i reklamą społeczną.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Michał Wójciak
Na wybiegu bez zmian – militarne inspiracje w branży mody
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.16.03
45 – 74
PDF

Słowa kluczowe

moda |trendy |wojna |militaryzm |mundur

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd wybranych przykładów wykorzystania motywów militarnych w kontekście mody, scharakteryzowanej przez pryzmat teorii aktora-sieci jako zjawisko o niejednoznacznym charakterze. Już podczas II wojny światowej cywile, również kobiety, powszechnie nosili trencze. Z kolei w czasach wojny w Wietnamie wiele młodych osób traktowało fragmenty umundurowania, wojskowe kurtki czy spodnie jako symbol antywojennego protestu. Prekursorką tej estetyki była Elsa Schiaparelli, Włoszka, która jako pierwsza wykorzystała wzór moro w historii haute couture. W 2003 roku Madonna, przeciwniczka zbrojnej interwencji w Iraku, przygotowała kontrowersyjny teledysk American Dream. W 2010 roku militarne inspiracje znalazły się między innymi w kolekcjach Burberry czy Balmain. Wśród sesji zdjęciowych odwołujących się do militarnej estetyki odnaleźć można zarówno realizacje konwencjonalne, jak i te mocno dyskusyjne. Militarna moda to także satyra na uniform wojskowy w wykonaniu Thoma Browne’a, kobiety piratki Jeana Paula Gaultiera, amazonki Alexandra McQueena, wybranki krzyżowców duetu Viktor & Rolf czy rycerze Dolce & Gabbana. Oprócz analizy literaturowej zaproponowano również interpretację wybranych sesji zdjęciowych w kontekście utrwalania i przełamywania stereotypów dotyczących płci.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Andrzej Zaręba
Zza siedmiu mórz. Zarys dziejów europejskiej nawigacji do XV wieku
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.16.04
75 – 93
PDF

Słowa kluczowe

Morze Śródziemne |żegluga |nawigacja |odkrycia geograficzne |mity morskie |historia budownictwa okrętowego

Streszczenie

Jedną z cezur kończących europejskie średniowiecze była morska wyprawa Krzysztofa Kolumba na Zachód, celem odkrycia najkrótszej drogi do Indii. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wielu wiekom obecności Europejczyków na morzach. Żegluga przyciągała uwagę najważniejszych ludów starożytnych, od Egipcjan poczynając, a na Rzymianach kończąc. Na doświadczenia Morza Śródziemnego nałożył się w późniejszych wiekach dorobek ludów północnych, których śmiałe wyprawy grabieżcze wprowadziły do tradycji wiele oryginalnych elementów. Średniowiecze stało się okresem stopienia obu tych głównych nurtów tożsamości morskiej, co było podstawą późniejszych sukcesów nautycznych Europejczyków i ich dominacji kolonialnej. W tekście autor stara się przedstawić rolę, jaką odgrywała w tym procesie kultura ludów europejskich: religia, filozofia, mity, literatura i sztuka. Religia i filozofia zaszczepiły w Europejczykach potrzebę odkrywania świata widzialnego w sposób konkretny i realistyczny. Z kolei eksploracja morska stała się możliwa dzięki stopniowym zmianom technologicznym w dziedzinie nawigacji, co nie następowało w sposób skokowy. Odbywało się powoli, oparte było na nawarstwiających się doświadczeniach pokoleń żeglarzy, z których każde wnosiło nowy element do europejskiej skarbnicy wiedzy nautycznej. Podobnie ewolucyjny proces zachodził w dziedzinie budownictwa morskiego. Trwało to od czasu zwodowania pierwszych odnotowanych przez archeologów statków trzcinowych w starożytnym Egipcie aż po okres, kiedy  w XIV wieku stocznie europejskie opanowały budowę kadłubów okrętowych o dzielności morskiej pozwalającej na pokonywanie tras oceanicznych. Wyposażone w nieznane do tej pory systemy takielunku i ożaglowania, statki te mogły służyć kapitanom do bezpiecznego podróżowania po nieprzebytych wcześniej przestrzeniach.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Ignatianum w Krakowie
Dorota Leonarska
Nowa Ekonomia i rozdroża kapitalizmu: perspektywa socjologiczna
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.16.05
95 – 108
PDF

Słowa kluczowe

kryzys |państwo |kapitalizm |globalizacja |rynek |społeczeństwo

Streszczenie

Nowość „Nowej Ekonomii” wynika z wielkich zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Mają one poważne cywilizacyjne podłoże. W niniejszym artykule zarysowano procesy kształtujące współczesną cywilizację, składające się na kryzys cywilizacyjny i kryzys kapitalizmu. We współczesnej literaturze socjologicznej zwraca się uwagę na wyraźne zróżnicowanie modeli kapitalizmu w dobie wielkich przemian cywilizacyjnych i gospodarczych. Tekst przedstawia główne stanowiska takich myślicieli, jak Anthony Giddens, Manuel Castells i Alain Touraine. Analiza wspomnianych wyżej koncepcji prowadzi do wniosku o dwóch modelach kapitalizmu realizowanych we współczesnym świecie.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jerema Słowiak
Role of the Religion and Politico-Religious Organizations in the South Vietnam During Ngo Dinh Diem Period
DOI: 10.26361/ZNTDSP.08.2017.16.06
109 – 124
PDF

Słowa kluczowe

Buddhism |Catholicism |Ngo Dinh Diem |Vietnam

Streszczenie

After the division of Vietnam into two hostile states in 1954, religion played an important role in the southern, pro-western State of Vietnam. In 1954–56 the struggle for control over the country by politico-religious organizations, or so called Sects, defined the founding period of South Vietnam. After the victory of government under the leadership of Ngo Dinh Diem and proclamation of the Republic of Vietnam, the rivalry between Catholicism and Buddhism begun to emerge. However, for various reasons, it erupted only in year 1963, and was in fact a political struggle between different visions of South Vietnam’s future, and not a Catholic president repressing his Buddhist citizens, as it is often presented, especially in American literature.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 128
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383