Numer 1 (1/2010)
Redaktorzy: Krystyna Wajda, Aleksandra Wilczura
Spis treści
Strony
Pobierz
Michał Lipa,
Aleksandra Wilczura
Funkcjonowanie systemu gospodarczego Arabskiej Republiki Egiptu a problem stabilności egipskiego systemu władzy
7 – 18
PDF

Streszczenie

System polityczny Arabskiej Republiki Egiptu zalicza się do stabilnych reżimów autorytarnych, istniejących między innymi dzięki silnym powiązaniom między państwem a sferą gospodarczą (rozbudowane sieci zależności klientelistycznych). Sprawia to, że ilość beneficjentów obecnego ustroju politycznego jest znaczna, co przekłada się na realne poparcie dla prezydenta – jako najsilniejszego organu władzy wykonawczej – oraz Partii Narodowo-Demokratycznej, która dominuje w egipskim parlamencie. Z tego też powodu warto przeanalizować funkcjonowanie systemu gospodarczego największego państwa arabskiego w kontekście politycznym, ze szczególnym uwzględnieniem – charakterystycznego dla świata arabskiego – zjawiska klientelizmu...


INFORMACJE O AUTORACH


Michał Lipa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aleksandra Wilczura
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Aleksandra Pilch
Fundamentalizm muzułmański. Determinanty zjawiska w Azji Centralnej
19 – 28
PDF

Streszczenie

Intensywna aktywność organizacji i ruchów społecznych odnoszonych do zjawiska fundamentalizmu muzułmańskiego w Azji Środkowej nasuwa pytanie, dlaczego ugrupowania te znalazły podatny grunt dla swojej działalności właśnie w tej części świata.

Fundamentalizm muzułmański w Azji Centralnej to zjawisko, które zapoczątkowane zostało w XIX wieku w wyniku popularyzacji islamskich nurtów reformatorskich. Początkowo jego rolą było przywracanie wiernych „zagubionych” w nowoczesnych interpretacjach na właściwą drogę poprzez powrót do źródeł religii...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katarzyna Lichwa
The Energy Policy as a Field of EU's Limitations and Conflict among the Member States and the EU
29 – 43
PDF

Streszczenie

Since the establishment of the European Community in 1957, significant developments have taken place in the European energy policy, driven by complex global challenges like the climate change, increasing energy prices and the security of supply in the European Union (EU). The very recent 2009 gas crisis between Ukraine and Russia further intensified the discussion within the EU about the weaknesses of the EU’s energy policy and the lack of supranational instruments to successfully respond to the world’s energy challenges, such as the gas crisis in January 2009.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Mariusz Kalandyk
Tybetańskie praktyki religijne jako czynnik mobilizacji ruchów społecznych o charakterze etnicznym w kontekście teorii działań zbiorowych
44 – 62
PDF

Streszczenie

Zdefiniowanie etniczności w kategoriach szczególnego rodzaju społecznego działania, ruchu społecznego, wymaga właściwego spojrzenia. Tym, co wyróżnia, a tym samym stanowi o specyfice teorii ruchów etnicznych, jest położenie wyraźniejszego akcentu na zewnętrzne działania grup etnicznych, jak również nacisk na ich racjonalny, instrumentalny i celowy charakter: „Nacisk jest tu położony na działanie jako istotę i podstawę identyfikacji etnicznej. Grupy etniczne są traktowane (…) jako grupy celowe, instrumentalne”...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 64
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383