Numer 2 (1/2011)
Redaktorzy: Aleksandra Wilczura, Joanna Dziadowiec, Michał Lipa, Daniel Płatek
Spis treści
Strony
Pobierz
Łukasz Burkiewicz
Polityka egipskiego sułtanatu Mameluków wobec łacińskiego Królestwa Cypru w XV wieku
7 – 22
PDF

Streszczenie

W dniu 28 maja 1291 r. Mamelucy pod dowództwem sułtana Al-Aszrafa Salah ad-Din Chalila (1290-1293) opanowali Akkę, stolicę Królestwa Jerozolimskiego, definitywnie kończąc blisko dwustuletnią obecność Franków w Ziemi Świętej. Co prawda oddziały krzyżowców broniły się jeszcze w kilku innych miastach, ale po kolei padały one pod naporem muzułmanów. Tyr skapitulował jeszcze przed upadkiem Akki, w dniu 18 lub 19 maja, Sydon 14 lipca, Bejrut 21 lipca, Jaffa 30 lipca, Tortosa 3 lipca, a Aslis 14 sierpnia. Jedynie ufortyfikowana, lecz pozbawiona słodkiej wody, położona w odległości 5 kilometrów od Tortosy wysepka Arwad (Ruad) pozostała w rękach templariuszy do 1302 roku...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Kwiatek
Oswoić egzotykę. Obraz rdzennych mieszkańców Czarnej Afryki w publikacjach Ligi Morskiej i Kolonialnej ze szczególnym uwzględnieniem miesięcznika "Morze"
23 – 49
PDF

Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest obraz Afrykanów wyłaniający się z prasy Ligi Morskiej i Kolonialnej. Była to pozarządowa organizacja masowa, ciesząca się w II Rzeczypospolitej dużą popularnością, która w swym programie postulowała m.in. przyznanie odrodzonej Polsce zamorskich terenów pod osadnictwo lub o charakterze kolonialnym. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pojawiła się chęć nadrobienia strat Polski w tym zakresie, bowiem w XIX wieku, kiedy nastąpił szczyt rozwoju światowego kolonializmu, z przyczyn obiektywnych nie było możliwości wzięcia udziału w procesie podziału pozaeuropejskich terytoriów. Ich posiadanie uchodziło zaś nadal za symbol potęgi i prestiżu na arenie międzynarodowej. W związku z powyższym wśród zadań statutowych Ligi nie mogło zabraknąć także popularyzacji wiedzy na temat innych kultur, co znalazło odbicie na łamach wydawanych przez nią periodyków. Ponieważ Afryka była w centrum zainteresowania politycznego, informacje na jej temat należały do najliczniejszych. Miały one niejednokrotnie również walor edukacyjny, dostarczając czytelnikom wiadomości na temat mieszkańców Czarnego Lądu i ich obyczajów.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Aleksandra Kuczyńska
Analiza górnopaleolitycznych przedstawień antropomorficznych z obszaru Europy i Syberii w kontekście kultury typu magicznego
50 – 60
PDF

Streszczenie

Jednym z najbardziej zagadkowych i jednocześnie inspirujących zagadnień sztuki najdawniejszej są znaleziska figurek, rytów i malowideł przedstawiających postacie ludzkie od Europy aż po Syberię, których wiek określa się na około 40-10 tys. lat BP. Zabytki te należą do kultur archeologicznych: oryniackiej (40-30 tys. lat BP), graweckiej i epigraweckiej (30-20/16 tys. lat BP) oraz magdaleńskiej (17-12 tys. lat BP). Jest to czas pojawienia się licznych przejawów rozwoju kultury symbolicznej, która we wcześniejszych okresach występowała jedynie sporadycznie lub jest uznawana za wątpliwą...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Małgorzata Matlak
Kryzys męskości na przykładach wybranych postaci przezentowanych w polskich mediach
61 – 75
PDF

Streszczenie

Rewolucja seksualna, która nastąpiła na początku XX wieku, przyczyniła się do wielu przemian o charakterze społecznym i kulturowym. Przejawami tych zmian są zjawiska takie, jak zwiększenie swobody seksualnej, wzrost indywidualizmu oraz tendencja do zawierania małżeństw z miłości. Co jednak szczególnie istotne, m.in. w wyniku tej rewolucji kobiety uzyskały więcej praw w życiu zarówno prywatnym, jak i publicznym, a tym samym uniezależniły się od przedstawicieli płci przeciwnej. Stały się samowystarczalne, a przy tym bardziej wymagające w kwestii wyboru stałego partnera. Z jednej strony wybór ten determinowany był przez rozpowszechniany w literaturze i mediach ideał księcia z bajki, z drugiej jednak konkurował on z wizerunkiem realnego, zaradnego i opiekuńczego mężczyzny. Media upowszechniły postaci bohaterów egzystencjalnych i ironicznych, w społeczeństwach zaś zaczęto mówić o „nowych mężczyznach” i „nowych facetach”. Dotychczasowe stereotypy stopniowo zaczęły ulegać dekonstrukcji, a żyjące w pojedynkę wyzwolone kobiety zajęły bardziej uprzywilejowaną pozycję na rynku matrymonialnym i zaczęły same decydować o tym kiedy, z kim i na jak długo chcą się związać.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Mariusz Kalandyk
The Paradigms of Chinese Ethnic Politics
76 – 88
PDF

Streszczenie

The nature of the interethnic relationships is determined by the unwritten principle ac-cording to which they present themselves as a zerosum operation, where the profit of one party will necessarily be associated with loss for the opposite side of the equation. This problem is the core of ethnopolitics and leads to studies on the relationship between ethnic and political systems. The theory of ethnopolitics was first laid out in the critical thought of Roland Breton. He wrote that it was necessitated by the need to “exorcise (...) a demon that was invented as ethnicity”. Study of ethnicity helped to explain the object of its interest, but only ethnopolitics enabled the development of diagnostic tools able to predict what the future will bring for the multicultural world.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 90
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383