Numer 4 (1/2012)
Redaktorzy: Rafał Opulski, Magdalena Tendera, Rafał Łatka, Jakub Rogulski, Elżbieta Olzacka
Spis treści
Strony
Pobierz
Maciej Rafiński
Prorocy, rozbójnicy i nauczyciele, czyli słów kilka o ruchach utopijnych i walce o sprawiedliwość społeczną w dobie Internetu
7 – 21
PDF

Streszczenie

Mniej więcej trzydzieści lat temu Allan Moore i David Lloyd stworzyli komiks, którego akcja rozgrywa się w Wielkiej Brytanii pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Nie są to jednak takie lata dziewięćdziesiąte, jakie pamiętamy. Po wojnie, która zniszczyła większą część Europy, zostawiając Anglię nietkniętą, władzę przejmują faszyści, wprowadzając przy tym totalitarny reżim. Przedstawiciele mniejszości religijnych, etnicznych i seksualnych zamknięci zostają w obozach koncentracyjnych, wprowadzone zostają godziny policyjne, media kontrolowane są przez władzę, a tę z kolei sprawuje Przywódca kierujący resortami odpowiedzialnymi za nadzór nad ludnością. Ponieważ wojna zniszczyła zasoby naturalne kraju, wszystkie produkty są racjonowane i znajdują się pod kontrolą rządu. Przypomina to wizję Georga Orwella, z jednym małym wyjątkiem. Pojawia się tu bohater, który nie zamierza poddać się systemowi, a przy okazji ma dużo większe możliwości działania niż Winston z powieści Rok 1984. Bohater ten nazywa się V, a komiks nosi tytuł V jak Vendetta.


INFORMACJE O AUTORZE

Univerza v Ljubljani, Słowenia
Magdalena Świgost
Od dewiantów do normalsów. Przemiany piętna społecznego
23 – 37
PDF

Streszczenie

Wiek XXI jest czasem zmian. Na naszych oczach tracą wpływ wielkie systemy organizujące ludzką myśl, historię i społeczeństwo. Skoro Friedrich Nietzsche ogłosił śmierć Boga, Francis Fukuyama obwieścił śmierć człowieka, a Zygmunt Bauman upłynnił struktury społeczne, to nie istnieje już potrzeba naprawiania, modyfikowania czegokolwiek...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Piotr Musiewicz
Zarys średniowiecznego sporu o supremację między papieżem a cesarzem
39 – 52
PDF

Streszczenie

Problem nazwany w niniejszym artykule „supremacją” dotyczy następującej kwestii: do kogo w okresie średniowiecza należała (lub winna należeć) ostateczna władza nad członkami wspólnoty Kościoła chrześcijańskiego (kto dysponuje najwyższym autorytetem w dziedzinie ogłaszania doktryny religijno-moralnej, stanowienia norm prawnych, oraz sądzenia). Podmiot dzierżący taką władzę miał być legislatorem i jednocześnie najwyższym sędzią, nieograniczanym przez ludzkie instytucje...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Izabela Karwat
Mroczny świat wywiadu francuskiego w latach siedemdziesiątych XVII wieku
53 – 68
PDF

Streszczenie

Za panowania Ludwika XIV (1643–1715) nastąpił dynamiczny rozwój francuskiej służby dyplomatycznej. Epokę tę uznaje się za fundamentalną dla nowożytnej dyplomacji w państwie francuskim. W tym czasie rozwinęła się zarówno oficjalna dyplomacja, jak i pozostający w jej cieniu świat wywiadu. Automatycznie powstanie nowoczesnej służby dyplomatycznej pociągnęło za sobą rozrost i rozwój struktur wywiadowczych. Oficjalna dyplomacja była nierozerwalnie związana z sekretnym światem szpiegowskim. Powiązanie to wynikało z faktu, że zawsze oficjalni dyplomaci Ludwika XIV korzystali z usług anonimowych szpiegów, bez ich pomocy oficjalna dyplomacja nie byłaby w stanie wydajnie funkcjonować.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Université de Versailles, Francja
Konrad Szocik
Państwo bez Boga. Dlaczego religia szkodzi państwu
69 – 79
PDF

Streszczenie

Problematyka sekularyzacji, rozumianej jako administracyjnie usankcjonowana niezależność instytucji publicznych i religijnych, nierzadko bywa tematem wzbudzającym silne emocje, uniemożliwiającym merytoryczną analizę zagadnienia. Może to być kwestia szczególnie kontrowersyjna w takich państwach jak Polska, o umocowanej tradycją silnej i uprzywilejowanej roli jednej religii. Z drugiej strony pluralizm światopoglądowy wyklucza dominację jednej opcji ideologicznej. Ponadto, nieuzasadniona obecnie, gwarantowana prawnie ochrona przekonań religijnych wywołuje niezdrową reakcję osób religijnych na każdy argument kwestionujący sensowność ich światopoglądu. Przekonania religijne, podobnie jak wszystkie inne typy poglądów stworzonych przez ludzkość, takie jak teorie polityczne, filozoficzne, naukowe czy ekonomiczne, są produktem ludzkiej kultury, zatem nie można traktować ich w sposób wyróżniony i uprzywilejowany.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katarzyna Cyranka
Postawy rodzicielskie i komunikacja małżeńska rodziców dzieci chorych na cukrzycę typu 1
81 – 96
PDF

Streszczenie

Choroba dziecka jest przykrym stanem dla rodziców, naraża ich na wiele negatywnych przeżyć i trudnych dodatkowych obowiązków. Długi czas trwania choroby, wielokrotnie przeżywane przez dziecko poczucie zagrożenia, uczucie niepokoju i bezsilności przy równoczesnej konieczności podejmowania walki z chorobą mogą stanowić dla rodziców źródło permanentnie trudnej sytuacji...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ewa Bochyńska-Śmigielska
Determinanty zaangażowania i efektywności zawodowej
97 – 113
PDF

Streszczenie

Celem rozważań przedstawionych w niniejszym artykule jest próba usystematyzowania wiedzy na temat czynników warunkujących poziom zaangażowania i efektywności zawodowej pracowników. Chciałabym zbadać, czy na podstawie dotychczasowej literatury oraz badań prowadzonych w środowiskach organizacyjnych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci uzyskujemy odpowiedź na nurtujące psychologów organizacji pytanie: jak motywować, by uzyskać pożądane i wymierne efekty pracy ludzkiej. Chciałabym także poddać refleksji kontekst rynku pracy, by zastanowić się, czy w obliczu jego dynamiki nadal możemy mówić o prostym, praktycznym zastosowaniu wniosków płynących z wieloletnich badań nad efektywnością zawodową.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Magdalena Tendera
Recenzja książki: Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności
115 – 117
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 124
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383