Numer 7 (2/2013)
Redaktorzy: Jakub Rogulski, Elżbieta Olzacka, Aneta Pazik, Magdalena Tendera, Ilona Przybojewska, Maciej Kłodawski, Rafał Łatka, Piotr Kołpak
Spis treści
Strony
Pobierz
Teresa Łozińska
Retoryka i związki Falangi Hiszpańskiej (1933–1936) z intelektualistami
7 – 21
PDF

Streszczenie

Polska historiografia co prawda doczekała się opracowań dotyczących historii Hiszpanii, a polska politologia dysponuje stosunkowo licznym dorobkiem prac poświęconych analizie (zazwyczaj porównawczej z Polską) hiszpańskiego transición democratica (przejścia do demokracji), jednakże literatura w przedmiocie reżimu gen. Franco jest uboga, co więcej, brakuje w zasadzie literatury dotyczącej doktryny oraz praktyki polityczno-społecznej hiszpańskiej Falangi...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Magdalena Hoły-Łuczaj,
Kamil Łuczaj
Lokowanie idei w przekazie medialnym jako zaangażowanie w warunkach późnego kapitalizmu
23 – 40
PDF

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza zjawiska idea placement (płatnego lokowania idei w przekazie medialnym) w polskich serialach telewizyjnych. Dokonuje on diagnozy tego fenomenu za pomocą teoretyczno-estetycznego pojęcia „zaangażowania”. Pomimo formalnej zgodności pomiędzy konceptem lokowania idei a zaangażowaniem tekstu powstaje pytanie, czy ten pierwszy może być traktowany jako współczesna forma zaangażowania. Podstawową trudnością jest bowiem fakt, że w strategię lokowania idei wpisana jest logika kapitalistyczna. Tradycyjne zaangażowanie było świadomym promowaniem akceptowanych przez autora lub autorkę treści światopoglądowych. Natomiast lokowanie idei, rezygnując z wymogu akceptowania danych wyborów aksjologicznych przez twórcę, wprowadza inny warunek – twórca zostaje opłacony za realizację postaw, których nie musi już akceptować. Za „twórcę” w przypadku serialu uznajemy reżysera i scenarzystę (zespół scenarzystów) jako decydujących o formie serialu i jego warstwie fabularnej. Oczywiście, jak każdy tekst kultury, posiada on wielu twórców i podlega różnorakim wpływom. Zasadniczo zatem podmiotem zaangażowania jest sam serial.


INFORMACJE O AUTORACH


Magdalena Hoły-Łuczaj
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kamil Łuczaj
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Łucja Kobroń
Koncepcja historii w starożytnym świecie Greków i Rzymian
41 – 53
PDF

Streszczenie

Przedmiotem niniejszych rozważań nie będzie filozoficzna, aksjologiczna ani też dogmatyczna analiza pojęcia „historia”, a uściślając – rozumienie historii jako pewnego zbioru elementów, takich jak czas, pojmowanie tego czasu, a przede wszystkim ciąg następujących po sobie zdarzeń, które w zdecydowany sposób wpływają na postrzeganie otaczającego świata. Pragnę podkreślić, iż rozumienie pojęcia „historia” zmieniało się na przestrzeni wieków niezwykle dynamicznie. Rozumienia historii nie można ograniczyć do nowoczesnego pojmowania tego terminu jako dyscypliny naukowej zajmującej się badaniem dziejów. Chodzi o znacznie głębsze spojrzenie, czyli o każdy rodzaj przedstawienia zdarzeń, rzeczy, ludzi i czynów w plastyczny, schematyczny czy symboliczny sposób. Niezwykle prostej definicji dostarcza nam Stefan Czarnowski, który w precyzyjny, a zarazem przejrzysty sposób definiuje historię jako „to, co wypełnia płynący czas”. Należy się przede wszystkim zastanowić nad tym, czy taka definicja jest wystarczająca do określenia tego pojęcia, a co więcej – do opisu tego, co kryje się za tym pojęciem.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Michał Nogieć
Wpływ treningu kung-fu na rozwój zdolności motorycznej, jaką jest skoczność, u dzieci w wieku 7–13 lat
55 – 64
PDF

Streszczenie

Na popularność wschodnich sztuk walki składa się wiele elementów, nie zawsze łatwych do ujęcia. Wśród tych znanych z pewnością mieszają się wpływy kultury japońskiej i chińskiej. Do pierwszej należą twórcy różnych stylów karate Gichin Funakoshi i Masutatsu Oyama, w drugiej znajduje się wciąż żywa filmowa postać Bruce’a Lee. Nie można również pominąć legendy kodeksu samurajskiego bushido czy klasztoru Shaolin. Bez wątpienia wschodnie sztuki walki oddziałują wieloaspektowo na człowieka. Współczesny świat Zachodu przejął i style, i legendy Dalekiego Wschodu, mocno je modyfikując do własnych wyobrażeń i potrzeb. W takim razie straciły na znaczeniu tradycyjne elementy tych systemów, jak wierność i kultywowanie tradycji, poczucie honoru czy idea poświęcenia. Zachodni pragmatyzm wziął górę nad oryginalnymi wartościami, które stały u podstaw owych systemów, wciąż jednak ich trening odciska piętno na charakterze, poczuciu wartości ćwiczących. I ten wychowawczy aspekt trudno przecenić. Niezależnie jednak od oddziaływania ważnym punktem tej modyfikacji był i jest aspekt zdrowotny oraz aspekt sprawności fizycznej. Dla poniższych uwag ważny jest punkt ostatni, ograniczony do wąskiego zakresu rozwoju skoczności u ćwiczących.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 68
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383