Numer 13 (1/2021)
Redaktorzy: Bożena Prochwicz-Studnicka, Agata Świerzowska
Spis treści
Strony
Pobierz
Dominik Dell
Birth of a Tibetan Buddhist Master, Part 1: Visionary Experiences Prior to the Birth of the Seventh Karma pa, Chos grags rgya mtsho (1454–1506)
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.001.13728
11 – 36
PDF

Słowa kluczowe

Chos grags rgya mtsho |Karmapa VII |rnam thar |secret life story |chos ’byung mkhas pa’i dga’ ston |visions

Streszczenie

This paper highlights the importance of the secret level of rnam thars– accounts of visionary experiences and miraculous events as a sign of realisation in life stories of Tibetan Buddhist masters – based on existing research. The focus is mainly on visionary experiences. This paper contributes to this field by providing an annotated translation, analysis, and edition of a so-far untranslated section of the rnam thar of the Seventh Karma pa from the Chos ’byung mkhas pa’i dga’ ston.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Joanna Grela
Avalokiteśvara in Tibetan Buddhist Art of the Later Spread (Tib. phyi dar) of the Dharma. Image Classification Proposal, Part 2
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.002.13729
37 – 50
PDF

Słowa kluczowe

Avalokiteśvara images |Erwin Panfosky |Six-Armed Mahakala |Three Jewels |Three Roots

Streszczenie

According to traditional Buddhist narratives and popular beliefs, Tibetans are a people chosen by Avalokiteśvara. Therefore, his worship and multitude, as well as diversity of his images, are quite common both in temples and public areas. Unlike the widespread analyses where the Bodhisattva has been treated as a peaceful tutelary deity, and classifications of its images have been based on morphological features, or artistic styles and techniques, this paper proposes another approach by grounding images in Tantric Buddhism models used locally, e.g. outer, inner and secret forms of the Three Jewels or the Three Refuges, popular in Tantric Buddhism. The second part of this paper focuses on images of Avalokiteśvara as a meditational deity and a Dharma protector, which corresponds to the last two out of the three inner aspects of the Three Jewels. Using the method developed by Erwin Panofsky and the analysis of primary Tibetan text are partly used as convenient tools for the description and exegesis of images.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agnieszka Kamrowska
Architektura podziałów. Przestrzeń walki klas w filmach Bonga Joon-ho Snowpiercer: Arka przyszłości i Parasite
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.003.13730
51 – 66
PDF

Słowa kluczowe

walka klas |klasa społeczna |świat przedstawiony w filmie |Bong Joon-ho |Parasite

Streszczenie

Tekst jest próbą analizy filmów Snowpiercer: Arka przyszłości i Parasite koreańskiego reżysera Bonga Joon-ho w ujęciu socjologicznym. Teoretycznego zaplecza dostarczają pojęcia klasy społecznej i walki klas opisane przez Karola Marksa, następnie skorygowane przez Maxa Webera i dalej reinterpretowane przez Pierre’a Bourdieu. Posłużono się również koncepcją Aparatów Państwa autorstwa Louisa Althussera. Pojęcia te tworzą szkielet teoretyczny, w który wpisana została kwestia przestrzeni architektonicznej w analizowanych filmach. Bong Joon-ho umieszcza bohaterów w zamkniętych wnętrzach i stawia ich w sytuacji konfliktu klasowego, w którym muszą walczyć o przetrwanie lub awans społeczny. Stosując kategorie opisu przestrzeni, jak powierzchnia, zatłoczenie, uporządkowanie czy dostęp do światła słonecznego, twórca definiuje sytuację życiową bohaterów oraz ich motywację.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Artur Karp
A War of Times in the Mahabharata?
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.004.13731
67 – 85
PDF

Słowa kluczowe

Mahābhārata |Pandavas |Kauravas |numbers |divisibility |calendars |lunar-solar cycles

Streszczenie

Scientific articles often start with the phrase: “The purpose of this article is to examine facts related to…” The content of this paper does not stem from an attempt to render afresh freely available, irrefutable data. Its purpose is to present a new interpretation of specific motifs present in the Indian epic tradition – based mainly on data obtained from reconstructions or facts in potentia. The following paragraphs delineate the unfolding of work undertaken long ago, started but not yet finished.

The conclusions presented in this paper are in their nature preliminary. They form hypothetical assumptions and, as such, should be treated as research postulates.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Piotr Kłodkowski,
Anna Siewierska-Chmaj
Ideological Counter-Narrative as a Response to Fundamentalist Ideology in Europe and South Asia. An Analysis of Selected Cases in Their Cultural Context and an Outline of Recommended Activities
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.005.13732
87 – 107
PDF

Słowa kluczowe

radicalisation |de-radicalisation |Islamic fundamentalism |internet |cognitive closure |counter-narrative

Streszczenie

The article discusses the issues of religious radicalisation and de-radicalisation in contemporary Islam. Its authors present complex phenomena of ideological, historical, cultural and political contexts of radicalisation processes, investigate the distribution of radical propagandist materials among various Muslim communities around the world and analyse the consequences of ideological transformation of Islamic fundamentalism in selected European countries. The authors conclude that radicalisation propaganda has a global appeal due to the fact it has adopted a carefully selected group of globally recognised ideologues (Ibn Abd al-Wahhab, Abul A’la Maududi, Sayyid Qutb), but the recommended de-radicalisation processes should be rooted locally or regionally. The article proposes a constructive theoretical framework, a working hypothesis that should be constantly revised and modified in the changing socio-political environment.

This publication in English is a modified and updated version of the paper originally published in Polish „O koncepcji ideologicznej kontrnarracji wobec przesłania fundamentalizmu islamskiego: analiza wybranych przykładów radykalizacji i deradykalizacji w Europie, Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie,” „Sprawy Międzynarodowe,” vol. 72, No 1, 2019.


INFORMACJE O AUTORACH


Piotr Kłodkowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Anna Siewierska-Chmaj
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Wojciech Kosior
“Six Things Are Said Concerning Demons” (Hagigah 16a). The System of Topic Tags Used in the Elyonim veTachtonim Inventory to Describe the Features of Supernatural Entities and Their Relationships with Humans
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.006.13733
109 – 131
PDF

Słowa kluczowe

Digital Humanities |Babylonian Talmud |angelology |demonology

Streszczenie

This paper has two main purposes: to outline the methodology underlying the tag ontology utilised in the Elyonim veTachtonim inventory and to demonstrate the system of topic tags used to designate recurring subjects recognised in the accounts involving supernatural entities.

This paper was written as a part of the project The Supernatural Entities and Their Relationships with Humans according to the Babylonian Talmud from the Quantitative and Qualitative Perspectives financed by the National Science Centre, Poland (SONATA 14; Registration number: 2018/31/D/HS1/00513).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jadwiga Romanowska
Obcokrajowcy w kulturze flamenco: problem negocjacji tożsamości
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.007.13734
133 – 152
PDF

Słowa kluczowe

tożsamość |taniec |flamenco |transkulturacja

Streszczenie

Artykuł traktuje o cudzoziemcach pragnących zostać profesjonalnymi tancerzami flamenco w Sewilli i o związanych z tym pragnieniem wyzwaniach tożsamościowych, przed jakimi stają. Obcokrajowcy stanowią zasadniczą większość w sewilskich szkołach tańca i to dzięki nim szkoły te mogą istnieć. Decydując się na dłuższy pobyt w Sewilli, wkraczają oni w transkulturowe pole wymiany, przez co zostają wpisani w relacje władzy – podporządkowania i dominacji. Ich sytuację oraz relacje zachodzące w sewilskiej przestrzeni bardzo dobrze opisują kategorie transkulturacji/transkulturowości oraz tożsamości transkulturowej. Cudzoziemcy pragnący zaistnieć w profesjonalnym świecie flamenco w Sewilli czy szerzej w Hiszpanii konstruują swoją tożsamość, negocjując poszczególne jej elementy. W tekście omówione zostały trzy z nich: ekspresja, ruch i ciało. Są czynnikami autodefiniującymi oraz elementami decydującymi o wykluczeniu i/lub „dyskryminacji” ze strony autochtonów i zagranicznych widzów.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Robert Szuksztul
Charakterystyki krainy Sukhāvatī w kontekście przemian buddyjskiej kosmologii i soteriologii. Część pierwsza
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.008.13735
153 – 170
PDF

Słowa kluczowe

buddyzm |Sukhāvatī |Czysta Kraina |kosmologia |soteriologia |Amitābha

Streszczenie

Tekst podejmuje analizę Sukhāvatī – świata („pola buddy”) Amitabhy, określanego również jako Czysta Kraina. Pewne jej cechy – przynajmniej na pozór – odbiegają od standardowych wyobrażeń na temat buddyzmu. Skłaniało to niektórych badaczy do poszukiwań bezpośrednich zapożyczeń z innych religii i kultur, co miało wyjaśnić źródło nazwy, położenie i cechy tej krainy. Charakterystyki te można jednak bardziej przekonująco wyjaśnić, analizując proces ewolucji samego buddyzmu, co stanowi główne zadanie tej pracy. Tekst podzielony został na dwie części. W części pierwszej przedstawione jest założenie o wewnątrzbuddyjskich źródłach pochodzenia Sukhāvatī wraz z uzasadnieniem tego wyboru. Następnie omówiona zostanie ewolucja buddyjskiej wizji kosmologicznej, która ostatecznie doprowadziła do koncepcji pól buddów, w tym Sukhāvatī. Część druga poświęcona zostanie analizie charakterystyk tej krainy w świetle Krótkiej i Długiejsutry Sukhāvatīvyūha, w kontekście innych tekstów buddyjskich, aby wykazać, że Sukhāvatī skupia w sobie następujące buddyjskie wątki: (a) w warstwie wizualnej przedstawienie raju, (b) w wymiarze niematerialnym aktywność nirwany, (c) w aspekcie ścieżki łatwe praktyki charakteryzujące warunki odrodzenia dla niższych niebios.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jacek Bąkowski
Krishna Baldev Vaid – twórca osobny
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.009.13736
171 – 199
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Abodunrin Johnson Adelani
An Examination of Non-Conventional Materials in Post-modern Nigerian Paintings
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.010.13737
201 – 212
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Ladoke Akintola University of Technology, Nigeria
Wojciech Kosior
Minor Mountain Elohim, Feminine Face of Yahweh and Assyrian Apotropaic Fad. Some Remarks on the Margins of: Izaak J. de Hulster, Joel M. LeMon, Image, Text, Exegesis. Iconographic Interpretation and the Hebrew Bible
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.011.13738
213 – 217
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przemysław Skrzyński
Recenzja: Jakub Śliwa, The Silent Mantra, wydanie autorskie
DOI: 10.4467/24506249PJ.21.012.13739
219 – 224
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
ul. Grodzka 52 (II piętro)
e-ISSN 2450-6249
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
31-044 Kraków