Numer 27 (3/2012)
Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych
Redaktorzy: Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek
Spis treści
Strony
Pobierz
Krzysztof Pilarczyk
Wstęp
7 – 12
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Mirosław S. Wróbel
Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie
15 – 50
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Edward Lipiński
Pandera & Stada and Jehoshua bar Perachya
51 – 66
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Katolicki Uniwersytet w Lowanium, Belgia
Mariusz Rosik
Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą (do 135 roku)
69 – 103
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Marek Baraniak
Targumy rabiniczne a chrześcijaństwo
105 – 124
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Andrzej Mrozek
Chrześcijaństwo syryjskie w starożytności w kontekście powstawania Gemary babilońskiej
125 – 141
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Przemysław Piwowarczyk
Negatywny obraz Żydów w starożytności klasycznej i jego uwarunkowania
143 – 163
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jerzy Ciecieląg
Żydzi pod rządami Sasanidów
165 – 177
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jan Iluk
„Toledot Jeszu” – przekaz talmudyczny o Jezusie i chrześcijanach w żydowskiej recepcji
181 – 217
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Gdański
Piotr Majdanik
Relacje judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa
219 – 233
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Krzysztof Pilarczyk
Historia prześladowań Talmudu i jego cenzurowania
237 – 291
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Łukasz Stypuła
Pfefferkorn vs. Reuchlin – spór o Talmud i inne księgi hebrajskie w latach 1509-1520
293 – 310
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Robert Dublański
Prześladowania Talmudu w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej
311 – 320
PDF
Gideon Kouts
Jezus i chrześcijaństwo w prasie hebrajskiej i żydowskiej na początku XX wieku. Casus Brennera
323 – 340
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Université de Paris 8, Francja
Waldemar Chrostowski
Rabiniczny wizerunek Jezusa i chrześcijaństwa w kontekście dialogu Kościoła z Żydami i judaizmem
341 – 357
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wojciech Kosior
Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego
359 – 383
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krzysztof Pilarczyk,
Andrzej Mrozek
Wokół dawnego i nowego rozumienia przekazu talmudycznego o Jezusie i chrześcijanach
387 – 399
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Andrzej Mrozek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Filozofii
Grodzka 52
e-ISSN 2544-8242
Uniwersytet Jagielloński
31-044 Kraków