Numer 8 (1) 2023
Redaktor: Krzysztof Firlej
Spis treści
Strony
Pobierz
Łukasz Furman,
Łukasz Szerląg
Ocena wybranych preferencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2018–2020
DOI: https://doi.org/10.55225/pel.457
1 – 12
PDF

Słowa kluczowe

podatek |podatnik |podatek dochodowy od osób fizycznych |ulga podatkowa

Streszczenie

We współczesnym systemie podatkowym w Polsce istnieje szereg rozwiązań, które pomagają obniżyć płacone zobowiązania podatkowe. Należą do nich preferencje podatkowe, dzięki którym podatnicy mogą liczyć na obniżenie należnego podatku. Jest to rozwiązanie korzystne dla podatnika. W części teoretycznej artykułu omówiono szczegółowo obowiązujące ulgi podatkowe i odliczenia dla osób fizycznych obowiązujące w badanym okresie, tj. w latach 2018–2020, co związane było z dostępnością danych. Z kolei w drugiej części artykułu przeanalizowano dane ilościowe dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2018–2020. Podstawą analizy były informacje udostępnione przez Ministerstwo Finansów w formie publikacji elektronicznych. Przeprowadzona analiza wykazała, że zasadne jest m.in. zweryfikowanie funkcjonowania ulgi na wychowanie dzieci, ze względu na to, że nie daje pożądanych efektów stymulacyjnych.


INFORMACJE O AUTORACH


Łukasz Furman
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie


Łukasz Szerląg
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2657-4888
33-100 Tarnów