Numer 6 (72) / 2019
Redaktor: Wojciech Fałkowski, Artur Badach, Jacek Żukowski
Spis treści
Strony
Pobierz
Krzysztof J. Czyżewski
Konstancja Austriaczka w kręgu świętych niewiast i władczyń. O pewnej królewskiej fundacji w katedrze krakowskiej
7 – 46
PDF

Słowa kluczowe

Konstancja Austriaczka


INFORMACJE O AUTORZE

Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
Andrzej Filip
Bernardo Morando. Pochodzenie i edukacja budowniczego Zamościa
47 – 74
PDF

Słowa kluczowe

Bernardo Morando | Zamość

Jacek Żukowski
Memorabilis ingressus. Architektura efemeryczna na okazję intrady koronacyjnej Konstancji Austriaczki (1605)
75 – 100
PDF
Jakub Pokora
Mnemosynon dla królewicza Władysława Zygmunta Wazy. Rycina Matthaeusa Greutera z 1605 r.
101 – 112
PDF
Henryk Litwin,
Paweł Duda
Nuncjusz, królowa i inne damy. Obraz kobiet w korespondencji Antonia Santa Crocego
113 – 132
PDF

Słowa kluczowe

kobieta | Antonio Santa Croce

Jerzy Czajewski
Johann Pleitner (ok. 1604–1664). Inżynier wojskowy i żołnierz w służbie króla Władysława IV. Część trzecia: 1648–1664
133 – 158
PDF

Słowa kluczowe

Johann Pleitner | Władysław IV

Emil Kalinowski
Udział szlachty bielskiej w warszawskich elekcjach (1573–1764) – organizacja i liczebność wypraw
159 – 170
PDF

Słowa kluczowe

szlachta | Bielsk | elekcja

Aleksandra Skrzypietz
Gdy umiera królowa... Zapisy testamentowe Ludwiki Marii Gonzagi na rzecz fundacji pobożnych i nabliższego otoczenia oraz wydatki na dwór po jej śmierci
171 – 188
PDF

Słowa kluczowe

Ludwika Maria Gonzaga | testament

Zbigniew Hundert
Działalność polityczna referendarza koronnego i starosty warszawskiego Jana Dobrogosta Krasińskiego za panowania Jana III (do 1688 r.)
189 – 206
PDF

Słowa kluczowe

Jan Dobrogost Krasiński | Jan III

Angela Sołtys
Hanc iussit Fortuna mereri. Cukrowe ozdoby stołu koronacyjnego Stanisława Augusta w świetle źródeł przechowywanych w Archivio di Stato di Napoli
207 – 234
PDF
Magdalena Królikiewicz
Odbiór sztuki niderlandzkiej w kręgach stanisławowskich na podstawie analizy katalogu kolekcji królewskiej z 1795 r. oraz wyboru piśmiennictwa
235 – 260
PDF
Antoni R. Chodyński
Gdańszczanie w północnych Niderlandach w XVII–XVIII w. Naukowe i artystyczno-kolekcjonerskie wrażenia z podróży
261 – 280
PDF

Słowa kluczowe

Gdańsk | Niderlandy

Dariusz Nowacki
Jeszcze o augsburskim serwisie Zygmunta III
281 – 288
PDF
Ewa Włoch
Historia pewnego rozkazu. Z dokumentów Karoliny Lanckorońskiej zachowanych w zbiorach Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
289 – 300
PDF
Leszek Czapski
Odbudowa warszawskiego Zamku Królewskiego w okresie wykonania jego bryły – wspomnienia naczelnego inżyniera
301 – 316
PDF
Danuta Szewczyk-Prokurat,
Dariusz Nowacki
Kronika wystaw: Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku w Zamku Królewskim w Warszawie. 30 maja – 4 sierpnia 2019
317 – 328
PDF
Zbigniew Hundert,
Jacek Żukowski
Kronika wystaw: Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka. 6 listopada 2019 – 14 stycznia 2020
329 – 338
PDF
Roman Zaczek
Wspomnienia: Kazimierz Kozica (1965–2019)
339 – 344
PDF
Kronika wydarzeń
345 – 346
PDF
Zamek Królewski w Warszawie
plac Zamkowy 4
ISSN 0239-4898
00-277 Warszawa