Numer 5 (1/2020)
Bunt
Redaktor: Barbara Stelingowska
Spis treści
Strony
Pobierz
Magdalena M. Jaroń
Relacja antagonistyczna w gabinecie stomatologicznym. Interdyscyplinarne studium przypadku
DOI: 10.5281/zenodo.4362255
9 – 29
PDF

Słowa kluczowe

dentofobia |antagonizm |relacja antagonistyczna |stomatologia

Streszczenie

We wstępie do artykułu zatytułowanego Dentofobia, prezentującego stosunkowo aktualne, bo usystematyzowane w 2017 roku dane dotyczące jednej z najpowszechniej doświadczalnej przez Polaków fobii, autorki główne zagadnienie tej pracy zdiagnozowały jako: „paniczny lęk przed wizytą u dentysty, zabiegami wykonywanymi w obrębie jamy ustnej” (Czerżyńska, Orłow, Milewska & Choromańska 2017: 14)...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Martyna Dziadek
Mit polityczny, czyli porządek polskiego dyskursu
DOI: 10.5281/zenodo.4362257
31 – 47
PDF

Słowa kluczowe

nacjonalizm |mit polityczny |martyrologia

Streszczenie

Istnieje w kulturze polskiej kilka newralgicznych punktów, których poruszenie posłużyć może jako swoisty sejsmograf: rejestrowanie owych drgań oraz tworzenie amplitud samo w sobie zdaje się zajmujące, jednakże – biorąc pod uwagę przestrzeń kultury, w której zachodzi ów proces wstrząsu – nasza uwaga powinna zogniskować się na jego źródle...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Hanna Achremowicz
Dziecięce strategie oporu szkolnego w kontekście prawa do partycypacji publicznej
DOI: 10.5281/zenodo.4362263
49 – 67
PDF

Słowa kluczowe

prawa dziecka |demokracja |opór szkolny |partycypacja publiczna

Streszczenie

Młodzi ludzie nie posiadają praw wyborczych, jednak decyzje podejmowane przez polityków wpływają zarówno na ich przyszłość, jak i teraźniejszość. W świecie, w którym nie mogą kształtować otaczającej ich rzeczywistości, poszukują, choć często nieświadomie, alternatywnych sposobów komunikowania swoich potrzeb i przekonań. Opór szkolny jest przejawem niezgody, pewnego rodzaju buntem, aktem przeciwstawienia. Jest też komunikatem...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Wrocławski
Agata Pławecka
Czy łatwo ukryć wzajemną niezgodę? O językowych manifestacjach sprzeciwu w Weselu Stanisława Wyspiańskiego
DOI: 10.5281/zenodo.4362265
69 – 94
PDF

Słowa kluczowe

niezgoda |sprzeciw |Wesele |Stanisław Wyspiański

Streszczenie

Ze względu na swoją budowę dramat stanowi odpowiednie miejsce do poszukiwań formuł sprzeciwu oraz towarzyszącej im argumentacji. Zachodząca w nim wymiana replik dialogowych pozwala na ukazywanie konfrontujących się punktów widzenia. Między wykreowanymi przez autora postaciami występuje interakcja, która często prowadzi do ujawnienia odmiennych przekonań o różnym podłożu...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Joanna Sapa
„Nie opłaca się inwestować w poezję”? Poetycka krytyka popkultury w wybranych wierszach Lipskiej z lat 2007–2015
DOI: 10.5281/zenodo.4362267
95 – 112
PDF

Słowa kluczowe

poezja |kultura popularna |Ewa Lipska

Streszczenie

Krakowska poetka Ewa Lipska debiutowała wierszami publikowanymi w „Życiu Literackim” i „Dzienniku Polskim” w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Jest równolatką Pokolenia ’68, jednak niezmiennie podkreśla: „zawsze byłam osobna […], dostosowywanie się do grupy naruszałoby moją wolność” (Fox & Lipska 2012: 19)...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sławomir Kuźnicki
Sprzedawca pornografii i przemocy: Lou Reed w świecie Lulu
DOI: 10.5281/zenodo.4362271
113 – 130
PDF

Słowa kluczowe

przemoc |transgresja |Lou Reed |Frank Wedekind |Metallica |pornografia

Streszczenie

W 1981 roku Lou Reed stwierdził: „Nie słyszę, aby ktoś próbował wstawić monolog z Leara lub z Hamleta do rock’n’rollowych piosenek. A kto powiedział, że się nie da?” (Sounes 2016: 311). Do pewnego stopnia realizacją tej buńczucznej deklaracji jest opublikowana trzydzieści lat później płyta zatytułowana Lulu, której warstwa słowna opiera się na dwu kontrowersyjnych dramatach modernistycznych autorstwa Franka Wedekinda: Duch ziemi (Erdgeist, 1895) i Puszka Pandory (Die Büchse der Pandora, 1904)...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Opolski

Anna Falkowska
Zrównoważone życie w miastach jako forma edukacji ekologicznej. Ekorozwój – kluczowe zagadnienie zarządzania społeczeństwem w XXI wieku
DOI: 10.5281/zenodo.4362273
135 – 147
PDF

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój |edukacja ekologiczna |kapitał społeczny |ekorozwój

Streszczenie

Człowiek w XXI wieku, który ma wszechstronny dostęp do różnych form doskonalenia się i podnoszenia swojej wiedzy, powinien również kształcić się z zakresu ekologii. Społeczeństwo jest bowiem odpowiedzialne za otaczający świat. Biorąc to pod uwagę, warto przytoczyć dokonaną przez Romana Ingardena klasyfikację...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Krzysztof Brenskott
Dyskurs(y) Olgi Tokarczuk – recenzja Jak działać za pomocą słów? Katarzyny Kantner
DOI: 10.5281/zenodo.4362279
151 – 162
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 166
PDF
Ośrodek Badawczy
Opoczyńska 39/9
ISSN 2719-8278
Facta Ficta
54-034 Wrocław