Numer 4 (2/2019)
Polityka
Redaktorzy: Ksenia Olkusz, Joanna Stokłosa
Spis treści
Strony
Pobierz
Dominik Karcz
Sprawa Stanisława ze Szczepanowa – koniec potężnego władcy i początek legendy świętego biskupa wobec faktów historycznych w zbiorowej pamięci
DOI: 10.5281/zenodo.4337735
9 – 27
PDF

Słowa kluczowe

Kraków |historia Kościoła |św. Stanisław ze Szczepanowa |Skałka

Streszczenie

Dramatyczny spór króla Bolesława z biskupem Stanisławem, zakończony tragicznym finałem, to niewątpliwie centralny moment historii polskiego średniowiecza. Jego konsekwencje zdecydowanie wykraczają poza wiek jedenasty, stając się wykładnią rozumienia i postrzegania dziejów narodowych praktycznie w każdym stuleciu. Śmierć krakowskiego biskupa jest w naszej historiografii punktem odniesienia dla kolejnych etapów istnienia polskiej wspólnoty politycznej...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Ignatianum w Krakowie
Olga Velichko
Kampania wyborcza na Ukrainie w 2019 roku – przykład wywoływania skandalu w mediach jako narzędzia propagandy politycznej
DOI: 10.5281/zenodo.4337805
29 – 48
PDF

Słowa kluczowe

skandal |skandal polityczny |wybory na Ukrainie 2019 |Volodymyr Zelensky |Petro Poroshenko

Streszczenie

Skandal polityczny to działanie lub wydarzenie uważane za niemoralne lub prawnie niewłaściwe oraz wywołujące powszechne oburzenie społeczne. Politycy, urzędnicy państwowi oraz partyjni, lobbyści mogą być oskarżani o różne nielegalne, korupcyjne bądź nieetyczne praktyki. Skandal pojawia się w prasie, jest ponadto szeroko omawiany w społeczeństwie. W kontekście afer politycznych ważnym aspektem jest dziennikarstwo śledcze, dzięki któremu informacje o tych wydarzeniach docierają do ogółu...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agata Kałabunowska
Obraz władzy w programach politycznych współczesnej niemieckiej skrajnej prawicy
DOI: 10.5281/zenodo.4337870
49 – 66
PDF

Słowa kluczowe

Niemcy |skrajna prawica |program polityczny

Streszczenie

W czasach dużej popularności terminu „skrajna prawica” oraz towarzyszącemu jej braku powszechnie przyjętej naukowej definicji, badacz włączający się do dyskusji na ten temat zobligowany jest do sprecyzowania o czym dokładnie chce się wypowiadać. Może mieć bowiem na myśli „skrajną prawicę” (extreme right) rozumianą jako przeciwieństwo demokracji (Backes & Jesse 1996) lub też „radykalną prawicę” (radical right), uznawaną za nieco mniej restrykcyjną w walce z systemem demokratycznym (Minkenberg 1998)...


INFORMACJE O AUTORZE

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
Konrad Zielonka
Jak rządzić w czasach wiktoriańskiej postapokalipsy? Problem władzy w grze Frostpunk
DOI: 10.5281/zenodo.4337924
67 – 82
PDF

Słowa kluczowe

władza |gry wideo |postapokalipsa |Frostpunkt

Streszczenie

Niniejszy artykuł należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia wiktoriańskiego postapo jako konwencji pojawiającej się nie tylko w literaturze, ale także w grach wideo. Określenie „wiktoriański” zastosowane zostanie w tym wypadku nie w odniesieniu do utworów pochodzących z lat 1837-1901, lecz jako określenie dzieł współczesnych z nurtu steampunk2, które odtwarzają realia epoki wiktoriańskiej. Postapokalityczym nazwany natomiast jest świat po fikcyjnej katastrofie, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zmiany jego struktury...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Edyta Żyrek-Horodyska
Fake news, puff, hoax i canard. Perspektywa historyka mediów
DOI: 10.5281/zenodo.4337965
87 – 100
PDF

Słowa kluczowe

dziennikarstwo |fake news |postprawda |historia mediów

Streszczenie

We współczesnych badaniach medioznawczych poświęconych problematyce fikcjonalizacji przekazów dziennikarskich zdecydowanie dominuje orientacja nowomedialna, wiążąca wspomniane tu zjawisko z rewolucją WEB 2.0 czy świadomie prowadzoną przez rządzących walką polityczną. Okrzyknięcie przez kolegium redakcyjne Oxford Dictionaries leksemu „post-truth” (postprawda) słowem roku 2016 i o rok późniejsze przyznanie podobnego tytułu przez brytyjski zespół słowników Collinsa wyrażeniu fake news (Iwasiński 2018: 2) znacząco zintensyfikowało zainteresowanie badaczy tym zagadnieniem. Obserwowane obecnie procesy polityzacji mediów i mediatyzacji polityki niewątpliwie dostarczają wielu tematów do badań, zogniskowanych wokół kwestii intencjonalnej fikcjonalizacji medialnego dyskursu...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Adriana Sara Jastrzębska
Dziedzictwo Pabla Escobara. Trauma i perspektywa ofiar w powieści Hałas spadających rzeczy Juana Gabriela Vásqueza
DOI: 10.5281/zenodo.4338002
101 – 113
PDF

Słowa kluczowe

trauma |Pablo Escobar |Juan Gabriel Vásquez |ofiara |narkobiznes |narkopowieść

Streszczenie

Słowa klucze niniejszej publikacji – bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – wydają się sytuować w świecie wartości na przeciwległym biegunie w stosunku do tego, o czym traktuje przedmiot badań autorki artykułu, czyli tak zwana narkopowieść. To swoista odmiana czarnej powieści, ukazująca rzeczywistość dotkniętą przemocą związaną z narkobiznesem oraz szeroko rozumianymi (społecznymi, kulturowymi, etycznymi, aksjologicznymi etc.) konsekwencjami działalności karteli. Świat przedstawiany w narkopowieści to brutalne realia późnego kapitalizmu, którego własne cechy, groteskowo wyolbrzymione i zniekształcone, dają początek przerażającej, naznaczonej przemocą rzeczywistości...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Aneta Grodecka
Recenzja: O rytualnych pojedynkach artystów z systemem i ich dziennikach intymnych
DOI: 10.5281/zenodo.4338037
117 – 124
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobierz cały numer
1 – 128
PDF
Ośrodek Badawczy
Opoczyńska 39/9
ISSN 2719-8278
Facta Ficta
54-034 Wrocław