Redakcja

Redaktor naczelny

Joanna Świt
redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

wakat

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadząca

Joanna Świt
zeszytyhumanistyczne@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Dorota Czerkies

Damian Herda

Katarzyna Kurowska

Fryderyk Kwiatkowski

Alicja Lasak

Zofia Małysa

Karolina Wanda Olszowska

Maria Sztuka

Agnieszka Ścibior

Ewelina Tkacz

Call for Papers

Czasopismo naukowe wydawane od 2010 roku jako półrocznik, a od 2014 roku jako kwartalnik przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach serii humanistycznej „Zeszytów Naukowych TD UJ” publikowane są teksty z różnych dyscyplin, głównie filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, teorii czy historii sztuki, filmoznawstwa, teatrologii. Na łamach czasopisma publikujemy:

  • artykuły naukowe,
  • opracowania będące wynikiem badań empirycznych,
  • raporty i komunikaty,
  • recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny,
  • sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów.

Numer bieżący
23 (4/2018)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9469
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyhumanistyczne@gmail.com
p-ISSN 2299-1638