Redakcja

Redaktor naczelny

Joanna Świt
redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

wakat

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadząca

Joanna Świt
zeszytyhumanistyczne@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Dorota Czerkies

Damian Herda

Katarzyna Kurowska

Fryderyk Kwiatkowski

Alicja Lasak

Zofia Małysa

Karolina Wanda Olszowska

Maria Sztuka

Agnieszka Ścibior

Ewelina Tkacz

Numer bieżący
23 (4/2018)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9469
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyhumanistyczne@gmail.com
p-ISSN 2299-1638