Głos – Tożsamość – Rytm
Redaktor: Agnieszka Ścibior
Spis treści
Strony
Pobierz
Dominik Borek,
Agnieszka Borek
Sport, turystyka i kultura – korrida w świetle prawa polskiego – rozważania hipotetyczne
7 – 19
PDF

Słowa kluczowe

kultura |sport |korrida |byk |walka

Streszczenie

Korrida (lub corrida) to odgrywana na arenie, z udziałem torreadora, tradycyjna walka z bykiem. Pomimo tego, iż korrida budzi wiele kontrowersji wśród obrońców zwierząt, w głównej mierze z uwagi na finał walki, jakim niejednokrotnie jest śmierć byka, stanowi ona ważny element tradycji i kultury państw Półwyspu Iberyjskiego...

Joanna Jasłowska
Postacie drugoplanowe dyktatury odzyskują głos. Charakterystyka chilijskiej literatury dzieci na przykładzie utworu Formas de volver a casa Alejandro Zambry
20 – 32
PDF

Słowa kluczowe

pamięć |dyktatura Pinocheta |chilijska proza postdyktatury |chilijska literatura dzieci |Alejandro Zambra |koncepcja postaci drugoplanowych

Streszczenie

W II połowie XX wieku w wielu państwach Ameryki Łacińskiej ustanowiono dyktatorską formę rządów. Jednym z takich krajów było Chile, gdzie 11 września 1973 roku doszło do zamachu stanu, w wyniku którego zginął dotychczasowy prezydent Salvador Allende, a w konsekwencji wprowadzono rządy junty wojskowej z generałem Augusto Pinochetem na czele...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lidia Kamińska
„[K]ędy spojrzę, to widzę / poezję żywą zaklętą”. Ekspresja kobiecości, figura podporządkowania, czyli o młodopolskich kreacjach kobiety-poezji i kobiety-literatury
33 – 55
PDF

Słowa kluczowe

tożsamość |kobieta |artysta |autonomia |Młoda Polska |podporządkowanie

Streszczenie

Poezja, podobnie jak muzyka, była rozumiana jako sztuka silnie powiązana ze sferami transcendentnymi. Zdaniem Lucyny Kostuch: „W starożytności poezja, przynajmniej do Arystotelesa, nie mieściła się w pojęciu sztuka, a była nawet jej przeciwstawiana jako dziedzina związana z wieszczeniem.” Podobne przekonania zawierali w swoich próbach uchwycenia istoty sztuki (w tym także poezji) symboliści, których zdaniem za warstwą doświadczalną zmysłowo miał kryć się absolut, ślad wieczności i nieskończoności, element niemożliwy do wyrażenia w samym tworzywie językowym i przez ową niewspółmierność znaku do desygnatu niedookreślony i nieprecyzyjny...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Karolina Kasperska
Donner un spectacle nouveau. Język francuski w teatrze jezuickim na przykładzie prologu tragedii Josephus venditus (1693) ojca Le Jay’a
56 – 69
PDF

Słowa kluczowe

teatr jezuicki |język francuski |kolegia jezuickie |Gabriel François Le Jay

Streszczenie

Działający prężnie w całej Europie przez kilka stuleci teatr szkolny, a w tym szczególnie teatr jezuicki, pozostaje wciąż terra incognita badań literaturoznawczych. Mimo jego niezaprzeczalnej, często kluczowej roli w kształtowaniu siedemnastowiecznego pejzażu społeczno-kulturowego, wiele dotyczących go zagadnień pozostaje nieopracowanych i nieznanych szerszemu gronu odbiorców. Zdaniem Marca Fumaroli, wybitnego francuskiego erudyty i znawcy kultury klasycyzmu, wyraźna luka w tej dziedzinie w dużej mierze wynika z tego, jak ogromny obszar do zbadania obejmuje ona swoim zasięgiem...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Paulina Łyszko
Głos sprzeciwu wobec własnej tożsamości. Casus zespołu Rammstein i utworu Auslӓnder
70 – 81
PDF

Słowa kluczowe

muzyka popularna |kolonializm |Rammstein |music studies |postkolonializm

Streszczenie

Narracje oscylujące wokół kolonializmu i postkolonializmu coraz częściej pojawiają się w popkulturze. Kwestie tożsamości kulturowej są szeroko komentowane i stają się ważnym głosem w rozumieniu wielu współczesnych dyskursów, także w mainstreamowym nurcie kultury. Niejednokrotnie jest to głos sprzeciwu wobec tożsamości zbiorowej i przeszłości kolonizatorskiej...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Karolina Mickiewicz
‘The personal is political’: identity, ‘otherness’, and illness in the work of Polish women artists. An analysis of Katarzyna Kozyra’s Olympia (1996) and Alina Szapocznikow’s Tumours Personified (1971)
82 – 99
PDF

Słowa kluczowe

illness |identity |Katrzayna Kozyra |Alina Szapocznikow |body art

Streszczenie

This paper aims to examine the art of two Polish women artists of the post-war and post-communist periods, Katarzyna Kozyra (simultaneously the Polish Critical Art movement artist) and Alina Szapocznikow. Both of the chosen artists were diagnosed with cancer. Interestingly, each of them addressed the personal matter of their illness and changing identity in a distinctive manner, linking the personal experience with a more wider context and problematics related to the socio-political sphere. Kozyra’s illness was a factor that made her rethink the notions of beaty, public-private, and body displaying. Szapocznikow, on the other hand, turned to her war experience, the problem of fragmentation, and the mind-body relationship. Their illness was just a factor that caused their exploration of issues of identity and ‘otherness’. I wish to explore the aforementioned problematics in relation to the well-known feminist sentence ‘the personal is political’ coined in 1970 by Carol Hanisch.


INFORMACJE O AUTORZE

University of Birmingham, UK
Weronika Nawracaj
Boliwijski prezydencjalizm w świetle konstytucji z 2009 r. Wadliwa kopia klasycznego systemu prezydenckiego czy oryginalna konstrukcja ustrojowa?
100 – 119
PDF

Słowa kluczowe

Boliwia |system prezydencki |prezydent |boliwarianizm

Streszczenie

Boliwia to państwo Ameryki Południowej, na którego kształt systemu politycznego wpływ miało wiele czynników historyczno-politycznych. Funkcjonujący tam system rządów stanowi szczególną konstrukcję ustrojową wzbogaconą o elementy charakterystyczne dla boliwijskiej tożsamości. Głównym celem artykułu jest charakterystyka boliwijskiego prezydencjalizmu.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sylwia Papier
Głos ocalałego. Powroty Augusta Kowalczyka
120 – 141
PDF

Słowa kluczowe

świadectwo |August Kowalczyk |ocalały |KL Auschwitz |reenactment |Artur Żmijewski

Streszczenie

W notatkach do spotkania z widzami z Brétigny-sur-Orge, z dnia 6 stycznia 2005 roku, polski artysta wizualny Artur Żmijewski wynotował: "Ludzie z numerami, naoczni świadkowie, widzowie/uczestnicy, obarczeni pamięcią… rozsypującą się już dziś pamięcią. To przecież starcy mający po 80, 90 lat. Więźniowie Auschwitz po 60 latach pamiętają szczątki, strzępy, przeinaczone i zdeformowane, dalekie od wierności zdarzeniom...".


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dominika Tabis
Muzyka w służbie polityce. Imagine Johna Lennona i Wind of change The Scorpions jako manifesty polityczne
142 – 159
PDF

Słowa kluczowe

polityka |muzyka |manifest polityczny |ballada rockowa |The Scorpions |John Lennon

Streszczenie

Polityka oddziałuje na wszystkie sfery ludzkiego życia. Formy jej prowadzenia, motywacje, a także determinanty mogą w licznych i różnorodnych formach wpływać na społeczeństwo. Pokusie interakcji z polityką nie opierają się także muzycy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na muzykę popularną, która stanowi niezwykłe odzwierciedlenie ludzkich emocji, nastrojów społecznych, ale także poglądów. Jej siła oraz wpływ na społeczeństwa niewątpliwie wykraczają poza funkcję rozrywkową. Choć trudno wymienić wszystkie utwory poruszające tę tematykę, w niniejszym rozdziale szczególna uwaga zostanie zwrócona na dwa z nich: Imagine (John Lennon) oraz Wind of Change (The Scorpions)...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katarzyna Wojtowicz
Papież heretyk? O tożsamości papieża Franciszka i jego dyskursywnym wizerunku w polskim tygodniku opinii „Do Rzeczy” w latach 2017–2018
160 – 181
PDF

Słowa kluczowe

dyskurs |ideologia |dyskursywny wizerunek |papież Franciszek |język mediów |wartościowanie

Streszczenie

Współczesna rzeczywistość kulturowa stawia swym uczestnikom szereg wyzwań, przede wszystkim wymyka się wszelkim próbom jej charakterystyki. Współczesność charakteryzuje mnogość – nadprodukcji dóbr i znaków. Zdaniem Bogusława Skowronka kluczem do tej nieprzewidywalnej i polisemicznej rzeczywistości jest pojęcie mediatyzacji...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pobierz cały numer
1 – 186
PDF