MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA CYPRIAN KAMIL NORWID WCZORAJ I DZIŚ. W DWUSETLECIE URODZIN POETY – EMIGRANTA

Organizator:
Polski Uniwersytet na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO)

Współorganizatorzy:
Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (ILP UW), Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), 3D Blue Point Art Gallery London, Polska Macierz Szkolna w Londynie (PMS), Scena Polska. UK, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie (POSK)

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie od 2011 roku organizuje coroczne międzynarodowe Konferencje Kwietniowe, dedykowane pamięci ostatniego Prezydenta Polski na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Konferencje stawiają sobie za cel prezentowanie wkładu Polaków w kulturę, sztukę i naukę zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Tegoroczna konferencja, która odbędzie się w dniach, przybliży postać Cypriana Norwida w dwusetlecie urodzin poety – emigranta.

09.04.2021. (piątek), 18.00–20.00 (czasu londyńskiego)

PANEL ARTYSTYCZNY

Recital Chopinowski Anny Marii Stańczyk
(film, link do kanału YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-EIoH6aGYQFSNrSq12HtJQ)
Wernisaż wystawy wirtualnej Norwid – rysunki 3D Blue Point Art Gallery, Culture Lab Foundation – PUNO London

10.04.2021. (sobota), 11.00–16.00

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI

Spotkanie otwiera premiera 1 odcinka: Śladami Norwida w Londynie, z cyklu Norwid w Anglii
https://www.youtube.com/channel/UC-EIoH6aGYQFSNrSq12HtJQ

WYSTĄPIENIA Z REFERATAMI ZAPOWIEDZIELI:

Prof. dr hab. Kazimierz Braun, Prof. dr hab. Michał Masłowski, Prof. dr hab. Wiesław Rzońca, Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Dr hab. Karol Samsel, Dr Ewangelina Skalińska, Dr Aleksandra Niemirycz, Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Mgr Regina Wasiak-Taylor, Mgr Jakub Osiński
Dzień zamyka film: Norwid w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. O zbiorach opowiedzą dyrektor Muzeum Dr hab. Jarosław Klejnocki, prof UW oraz Małgorzata Wichowska
https://www.youtube.com/channel/UC-EIoH6aGYQFSNrSq12HtJQ

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI

11.04.2021 (niedziela), 11.00–17.30

Spotkanie otwiera premiera 2 odcinka Śladami Norwida w Londynie, z cyklu Norwid w Anglii

WYSTĄPIENIA Z REFERATAMI ZAPOWIEDZIELI:

Prof. dr hab. Ewa Paczoska, Dr hab. Jan Zieliński, Dr Eliza Kącka, Dr hab. Agata Brajerska-Mazur, Dr Justyna Gorzkowicz, Mgr Wojciech Klas, Dr Andrzej Chludziński, Mgr Małgorzata Brady, Mgr Adrian Ligęza, Prof. dr hab. Kazimierz Braun, Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Prof. dr hab. Jakub Lichański
Dzień zamyka RECITAL poetycko-muzyczny Białe Kwiaty i Czarne w wykonaniu Sceny Polskiej UK.

Szczegóły w programie do pobrania w PDF: https://tiny.pl/rkk8f

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Ewa Paczoska, UW
Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, PUNO; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk, prof. PUNO; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Mgr Regina Wasiak-Taylor, Prezes ZPPnO
Mgr Krystyna Olliffe, PMS
Dr Eliza Kącka, UW, PUNO
Dr hab. Karol Samsel, UW
Dr Justyna Gorzkowicz, Dyrektor Blue Point Art Gallery; ZPPnO

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Prof. dr Grażyna Czubińska, PUNO
Zastępca: Dr Justyna Gorzkowicz, ZPPnO; Dyrektor Blue Point Art Gallery London; PUNO
Sekretarz: Mgr Halina Stochnioł, PMS
Zespół z PUNO: Mgr Agnieszka Szajner, Mgr Agata Błaszczyk,
Mgr Wojciech Klas, Mgr Adrian Ligęza, Mgr Joanna Rachwał,
Mgr Jarosław Solecki


Strona www projektu: https://puno.edu.pl/konferencja-kwietniowa-2021-cyprian.../
Kanał YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-EIoH6aGYQFSNrSq12HtJQ