Zapraszamy na Konferencję Naukowa Koła Nauk Politycznych i Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego "Quo vadis Belarus?", która odbędzie się 13–14 stycznia 2021 roku.
 
Celem konferencji jest debata na temat obecnej sytuacji na Białorusi oraz dyskusja o możliwych scenariuszach tego państwa.
 
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/v4P1hZkS6eFV1AqDA 
 
Na abstrakty czekamy do 8 grudnia 2020 roku.
 
Proponowane tematy:
stosunki międzynarodowe Białorusi: Polska, Europa, Rosja, Europa Wschodnia, USA, Unia Europejska, Chiny,
system polityczno-prawny Białorusi (w tym ustrój polityczny),
gospodarka Białorusi,
aspekty kulturowe Białorusi (kultura, język, feminizacja protestów itd.),
epidemia a Białoruś,
wybory na Białorusi,
społeczeństwo obywatelskie na Białorusi.
 
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu e-mailowego:
kolonaukpolitycznych@gmail.com
przewodniczacy@kssm.pl