Stowarzyszenie Center for American Studies we współpracy z The American Law Society działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Demokracja czy autorytaryzm? Polska u progu 3. dekady XXI wieku".
 
Konferencja odbędzie się we wtorek 29 grudnia 2020 roku w godzinach 9.00-19.00 w formie online na platformie Microsoft Teams (w razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na środę 30 grudnia 2020).
 
Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja wykorzystująca wiedzę prawniczą, ekonomiczną, politologiczną oraz socjologiczną na temat problemów współczesnej Polski.
 
Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane osoby.
 
Komitet naukowy konferencji:
dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (prezes Center for American Studies)
 
Więcej informacji: