Ogólnopolska konferencja naukowa „Pogranicza, peryferie, marginesy”

online, 5-6 września 2020

 

Powiada się, że nie istnieją kwestie jednoznacznie białe lub czarne, a rzeczywistość składa się z rozmaitych odcieni szarości. Owe „szarości” dotyczą wszelako wielu dziedzin, a sformułowania takie, jak „peryferia” czy „marginalność” oznaczają bardzo często coś znacznie pojemniejszego, mogąc odnosić się do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Warto więc naukowo przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. Dlatego organizatorów konferencji interesować będą tematy dotyczące m.in.:

kultura wysoka a popkultura; przenikanie się, pogranicza i korespondencje sztuk; kultura niszowa, kultura wykluczana, awangardy; pogranicza estetyczne, dyskursy kiczu etc.; kultury przeszłe, zapomniane cywilizacje; historyczne pogranicza kultur; zderzenia kulturowe; peryferie, pogranicza i marginesy a społeczeństwo; media i social media; konteksty etyczne; obyczajowość – dawniej i obecnie; dyskursy polityczne; geopolityka; zjawiska psychologiczne; zjawiska społeczne; mniejszości etniczne i narodowe; obcość i wykluczenie; lokalność – globalność; tożsamość; marginalizacja ze względu na płeć, pochodzenie etc.; granice cielesności; granice prawa i bezprawia; konteksty religijne; konteksty ekonomiczne; technologia; szare strefy.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ppm.konferencja@gmail.com mija 17 sierpnia 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów), notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://pograniczaperyferiakonferencja.wordpress.com/

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

 

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mija 17 sierpnia 2020 roku.

Zgłoszenia zawierające abstrakt i biogram prosimy nadsyłać na adres:

ppm.konferencja@gmail.com