UWAGA! Nowa data konferencji: od 4 do 5 września 2020 roku.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Brexit. Nowy rozdział”.

Przez ostatnie cztery lata termin „Brexit” stał się w Polsce, jak i w całej Europie, tematem wielu dyskusji i debat, zapoczątkowanych referendum z czerwca 2016 roku.
Czekające nas w już najbliższych dniach ostateczne opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, stwarza doskonały czas na pogłębioną refleksję dotyczącą burzliwych negocjacji na szczeblach europejskiej dyplomacji, aktualnej i przyszłej sytuacji prawnej, gospodarczej oraz dalszych kierunków rozwoju.

Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów oraz doktorantów, a także praktyków, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu „Brexitu”. Konferencja jest drugim dużym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Brytyjskiego.
Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny wyznaczony przez tytuł konferencji pozwoli Państwu na wybór wielu ciekawych tematów.

Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2020 roku w sali Zeta w godzinach 12:30–18:00 w budynku Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy alei Niepodległości 53 oraz 25 kwietnia 2020 roku w sali Gamma w godzinach 09:00–18:00 również w Collegium Iuridicum Novum.
24 kwietnia będzie dniem paneli eksperckich, zaś 25 kwietnia paneli studencko-doktoranckich.
Opłata konferencyjna za uczestnictwo czynne wynosi 70 zł. Po wygłoszeniu swojego wystąpienia wszyscy uczestnicy czynni otrzymają certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. W przypadku chęci otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo bierne prosimy o zgłoszenie przez wiadomość e-mail na adres prawobrytyjskie.uam@gmail.com przesyłając swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej uczelni.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres e-mail: prawobrytyjskie.uam@gmail.com do 24 marca 2020 roku. W tytule maila prosimy o podanie tytułu konferencji: Konferencja KN Prawa Brytyjskiego.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wymogi dotyczące abstraktu:
- do 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim
- format: Microsoft Word
- prosimy, aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko
- w samym abstrakcie należy podać nazwę reprezentowanej uczelni oraz stopień naukowy

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 15 minut.

Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi w dniu 30 marca 2020 roku.

Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: prawobrytyjskie.uam@gmail.com

Organizatorzy