Badania nad faszyzmem

25 listopada 2019 – 26 listopada 2019

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Badania nad Faszyzmem” to pierwsza tego typu konferencja naukowa w Polsce. Jej celem jest prezentacja zarówno klasycznych, jak i najnowszych czy heterodoksyjnych prądów badawczych zjawiska faszyzmu. Przyjmując tezę o hybrydowym charakterze faszyzmu, stawiamy na interdyscyplinarność. Konferencja będzie prezentować punkty widzenia z perspektywy historycznej, socjologicznej, filozoficznej, psychologicznej, kulturoznawcze i artystycznej. Zapraszamy do udziału badaczy i badaczki oraz studentów i studentki z każdej dziedziny, aby wspólnie zastanowić się nad tym, czym jest faszyzm, jaka jest dzisiaj jego rola i miejsce w sferze publicznej.

Keynote speakers:
prof. Roger Griffin (Oxford Brookes University)
prof. Miklós Tamás Gáspár (Central European University)

Konferencja jest wspierana przez „Fascism. Journal for Comparative Fascist Studies” oraz stowarzyszenie naukowe International Association for Comparative Fascist Studies.

Konferencja obywa się w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy: 
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Leder 
prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir 
dr hab. Piotr Laskowski

Komitet organizacyjny: 
Dominik Puchała
Sebastian Słowiński 
dr hab. Michał Herer

Miejsce obrad:
Pałac Staszica, Warszawa
ul. Nowy Świat 72/74