X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii

Colloquia Russica Dyplomacja Rusi średniowiecznej (X–XVI w.) 
 

9–11 października 2019 roku, Kraków, Polska

Miejsce obrad:
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
Sala imienia Michała Bobrzyńskiego (ul. Jagiellońska 15)

 

POBIERZ PROGRAM