25-26 października 2019 roku

Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Sala Balowa

Jaka jest rola emocji w namyśle moralnym? Czy moralność byłaby bez nich możliwa? Czy emocje wiodą nas na manowce? 
A może to dzięki nim możemy postępować moralnie? W czasie konferencji będziemy dyskutować nad rozmaitymi aspektami relacji między etyką a emocjami w czterech wzajemnie powiązanych obszarach tematycznych:

 1. Filozofia moralności – dzisiejsze dziedzictwo emotywizmu
 2. Etyka nowych technologii – czy bez emocji sztuczna inteligencja może sensownie korzystać z pojęć moralnych?
 3. Moralność obywatelska – rola emocji w demokracji
 4. Emocje w bioetyce

Zachęcamy do przesyłania abstraktów (do dnia 1 sierpnia 2019 r.) za pośrednictwem zakładki: https://zakladetyki.filozofia.uw.edu.pl/index.php/prelegent-rejestracja/

Osoby, które chciałyby wziąć udział w konferencji jako słuchacze prosimy o rejestrację w zakładce: https://zakladetyki.filozofia.uw.edu.pl/index.php/sluchacz-rejestracja/ 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty podróży i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: zaklad.etyki@uw.edu.pl

Komitet Naukowy Konferencji „Etyka i emocje”

 • dr Wojciech J. Bober, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Emilia Kaczmarek, Uniwersytet Warszawski, sekretarz
 • dr Agata Łukomska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący
 • dr Joanna Różyńska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski