Sto lat temu, w 1919 roku, utworzona została pierwsza w niepodległej Polsce Katedra Filologii Orientalnej, której pracami kierował profesor Tadeusz Kowalski. To wydarzenie uznaje się za początek krakowskiej orientalistyki. Wiek później, świętując swoje stulecie, Instytut Orientalistyki UJ ma zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję studencko-doktorancką „Języki i cywilizacje. Orientalistyka w Krakowie 1919-2019”. Podczas obrad poruszone zostaną zagadnienia związane z szeroko rozumianą tematyką wschodnią: od języka i literatury, przez historię i religię, po kwestie kulturowe i społeczne. Spotkanie będzie okazją dla młodych naukowców do zaprezentowania wyników swoich badań i wymiany poglądów ze studentami i doktorantami z całej Polski.

Informacje organizacyjne:
Czas konferencji: 14-16 października 2019 roku
Miejsce konferencji: Instytut Orientalistyki UJ, Kolegium Śląskie, Mickiewicza 3, 33-332 Kraków
Język konferencji: polski, angielski
Opłata konferencyjna: 50 PLN

Udział w konferencji należy zgłosić poprzez przesłanie do 17 czerwca na adres stulecieio.ksd@uj.edu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego: http://bit.ly/stulecieio
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie informacji zwrotnej o włączeniu do grona referentów, a następnie dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 PLN. O wynikach naboru zostaną Państwo poinformowani 1 lipca 2019 roku.
Organizatorzy przewidują publikację wybranych referatów w formie recenzowanej monografii.

Komitet organizacyjny:
dr Marcin Gajec
mgr Karolina Olszowska
mgr Joanna Świt