Jaką rolę pełni kultura w realiach Gospodarki 4.0? Czy kultura zmieni się pod wpływem cyfryzacji i robotyzacji społeczeństwa? Jaka powinna być nowa rola artysty – czy powinien być bardziej wizjonerem, czy rzemieślnikiem na usługach społeczeństwa? Czy przemysły kreatywne staną się siłą pociągową gospodarki?

Konferencja „Kultura w czasach sztucznej inteligencji” będzie poświęcona funkcjonowaniu kultury w realiach Gospodarki 4.0. Celem wydarzenia będzie znalezienie odpowiedzi na szereg aktualnych pytań o tworzenie, upowszechnianie i finansowanie kultury w obliczu cyfryzacji społeczeństwa i postępującej robotyzacji.

W trakcie dyskusji zastanowimy się nad rolą artysty – czy powinien być bardziej wizjonerem, czy rzemieślnikiem na usługach społeczeństwa. Porozmawiamy o rosnącym znaczeniu przemysłów kreatywnych w Małopolsce, kulturotwórczej roli dużych miast i mniejszych ośrodków oraz aktywności samych instytucji kultury.

Przedstawimy wyniki z naszych najnowszych badań. Uzupełnieniem konferencji będzie cykl warsztatów tematycznych zorganizowanych w instytucjach kultury i FAB – LAB’ ach.

 

Data: 26 kwietnia 2019 r.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Rejestracja na konferencję odbywa się przez formularz rejestracyjny:

https://www.malopolska.pl/kultura-w-czasach-sztucznej-inteligencji