Koło Naukowe OKoło UJ zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową, pt. „Zwierzęta w kulturach Wschodu”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10-11 maja 2024 r. w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.

Celem konferencji jest refleksja nad obecnością i postrzeganiem zwierząt w szeroko rozumianych kulturach Wschodu w ujęciu interdyscyplinarnym np. w religii, literaturze, filozofii, sztuce, w tym sztukach performatywnych, muzyce, filmie, modzie, grach komputerowych, polityce, ruchach społecznych i aktywistycznych etc.

Więcej informacji na Facebooku.