Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW zaprasza 25 kwietnia br. na konferencję pt. Nauka dla biznesu - biznes dla nauki. Konferencja organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konfederacją Lewiatan oraz Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Gmach Audytoryjny WNPISM, Aula im. prof. Jana Baszkiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
25 kwietnia 2024 roku w godz. 13.00–16.00

Rozwój nowych technologii, nowoczesna, oparta na wiedzy gospodarka, stawiają istotne wyzwania przed biznesem i rynkiem pracy. W dyskursie biznesu niemal każdego dnia pojawiają się takie pojęcia jak praca przyszłości, czy life long learning, ale i cały szereg problemów, którym łatwiej sprostać we współpracy świata nauki i biznesu. Coraz częściej wskazuje się na deficyt kadr i zapotrzebowanie na (często) przyszłe zawody, których kształcenie wymaga współdziałania firm i uczelni, co zresztą z różnym natężeniem już się rozwija na wielu polskich uczelniach.

Świadomość tych zjawisk skłoniła nas do organizacji wydarzenia Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, czyli wyzwania i warunki współpracy Uczelni z Otoczeniem Biznesowym i Instytucjonalnym. Inicjatorami tego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Warszawski, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i Konfederacja Lewiatan. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wypracowania modelu współpracy pomiędzy otoczeniem biznesowym i środowiskiem naukowym.

Biznes dla realizacji celów potrzebuje, wyposażonych także w kompetencje miękkie, pracowników. Środowisko naukowe dysponuje natomiast wyjątkowym potencjałem, który z powodzeniem można wykorzystać jako transfer wiedzy sprzyjającej realizacji przyszłych wyzwań gospodarczych. Podczas najbliższego wydarzenia zaplanowanego na 25 kwietnia br. w gronie ekspertów chcielibyśmy zapoczątkować otwartą dyskusję zmierzającą do sformułowania modelu przyszłej współpracy na styku biznesu i nauki.

Szczegóły na stronie internetowej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW