Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie zaprasza na IV Konferencję Psychologii Jakościowej, która porusza kwestie metodologiczne związane z paradygmatem jakościowym, takie jak: definiowanie problemów badawczych i wybór adekwatnej metodologii jakościowej, odpowiedni dobór uczestników i gromadzenie danych zgodnie z przyjętym modelem, umiejętne interpretowanie i raportowanie wyników, z zachowaniem rygoru naukowego.

Komitet naukowy

Przewodniczący: Dr hab. Igor Pietkiewicz, UIK
Dr hab. Anna Cierpka, UW
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, UIK
Dr hab. Anna Słysz, prof. UAM
Dr hab. Bernadetta Janusz, UJ

Więcej informacji na stronie: https://e-psyche.eu/5-6-04-2024-iv-konferencja-psychologii-jakosciowej/