Katedra Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Metal Music Studies: Praktyki i (re)prezentacje w kulturze muzyki metalowej.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 roku na terenie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tematyka planowanej sesji dotyczyć będzie szeroko pojmowanych praktyk artystycznych i medialnych, działań oraz procesów społeczno-kulturowych, jak również (re)prezentacji, narracji i dyskursów obecnych w przestrzeni kultury muzyki metalowej. Proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad wskazanymi poniżej zagadnieniami, jesteśmy jednak otwarci na różne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w tytułowych kategoriach:

- Wymiary i obszary praxis w kulturze muzyki metalowej
- Instrumentalne wykonawstwo w kulturze muzyki metalowej w XX i XXI wieku
- Produkcja muzyki metalowej
- Muzycy metalowi: amatorzy i profesjonaliści
- Fandomy i praktyki wspólnot fanowskich w kulturze metalowej
- Twórczość metalowa i jej medialne reprezentacje
- Ikonosfera metalowa i narracje wizualne
- Muzyka metalowa i jej twórcy/czynie w kulturze cyfrowej
- Wizerunki artystów/ek w przestrzeni scenicznej i medialnej
- Metalowe performanse

Konferencja skierowana jest do badaczy/ek różnych obszarów nauki, m.in.: kulturoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, muzykologii i teorii muzyki, antropologii i etnologii kulturowej, psychologii, socjologii czy historii sztuki.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/aP19sSc5f2TW3AAS8 lub przesłanie zgłoszenia drogą mailową do dnia 12 marca 2024 roku na adres: konferencja.metal@gmail.com. Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie internetowej poświęconej konferencji: www.konferencjametalstudies.wordpress.com. Wyniki naboru zgłoszeń zostaną przekazane do dnia 14.03.2024 r.