W dniach 14-16 listopada br. w hotelu Mercure Unia odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Tradycja filomacka. W dwusetlecie procesu filomatów i filaretów". Konferencja jest organizowana przez Katedrę Tekstologii i Edytorstwa KUL oraz przez Fundację Rozwoju KUL. Celem konferencji nie jest wyczerpanie całej problematyki związanej z działalnością filomatów, ale przedyskutowanie tematów związanych z tym związkiem i jego działaczami.

Program konferencji: https://konferencja.arfi.kul.pl/pl/2023/11/03/program-konferencji/