Podczas tegorocznego, jesiennego spotkania pragniemy przyjrzeć się ze szczególną uwagą adaptacyjnym i dezadaptacyjnym obliczom narracji. Liczymy na to, że spotkanie z badaczami naukowo zajmującymi się fenomenem narracji, jak również z psychologami praktykami oraz przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, pozwoli nam zagłębić się w obszarze „mocy i nocy” narracji.

Podobnie jak podczas poprzedniej konferencji narracyjnej, pierwszego dnia zapraszamy na dzień warsztatowy, dwa kolejne przeznaczając na obrady, podczas których będzie miejsce na wykłady plenarne, referaty oraz plakaty.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w wydarzeniu, poprzez zgłaszanie referatów i sympozjów, przesyłanie propozycji warsztatów oraz plakatów w obszarach tematycznych:
- wymiar konstruktywny/destruktywny narracji
- narracje funkcjonalne i nieprzystosowawcze
- aplikacyjność psychologii narracyjnej (np. w psychoterapii, wychowaniu)

Zgłoszenia udziału czynnego przyjmujemy do 10 lipca 2023 r. Przyjmujemy również zgłoszenia uczestnictwa biernego do 15 sierpnia 2023 r. Prelegenci będą mieli możliwość opublikowania swoich wystąpień w recenzowanej monografii.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Elżbieta Dryll
dr hab. Maria Straś-Romanowska
prof. DSW, dr hab. Emilia Soroko
prof. UAM, dr hab. Anna Cierpka
dr Bogna Bartosz
dr Urszula Tokarska
dr Magdalena Żurko

Komitet organizacyjny:

dr Kamil Jezierski
dr Irmina Rostek
mgr Anita Duplaga
dr Joanna Cichorz-Sadowska
dr Beata Winnicka

Miejsce konferencji:

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

Kontakt:

konferencjanarracyjna2023@ignatianum.edu.pl