Konferencja naukowa 3 x W: WŁÓKNA – WĄTKI – WĘZŁY (NEO)AWANGARDY ma na celu merytoryczną wymianę myśli na temat zjawisk (neo)awangardowych wśród badaczy różnych profesji (literaturoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki). W programie wydarzenia przewidywane są m.in. spotkania z ekspertami, wernisaż wystawy, wieczór autorski oraz panel dyskusyjny.

Organizatorzy: Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Badań Literackich PAN, Fundacja Urban Forms

Konferencję wspiera Studenckie Koło Naukowe Kultury Literackiej XX i XXI wieku UŁ

Patronat: Ośrodek Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 28 czerwca 2023 (środa) 09:00 - 29 czerwca 2023 (czwartek) 20:00