Instytut Europy Środkowej i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają 21 czerwca 2023 roku na konferencję naukową "Transformacja gospodarcza państw Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku".

Data wydarzenia: 21.06.2023, 12:00–14:00
Lokalizacja: SGH, Rakowiecka 24, bud. A, sala 117

Plan konferencji:

dr Paweł Ukielski, ISP PAN; dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie
1989. Jesień Narodów – rozmowa o książce pt. „1989. Jesień Narodów”, Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski, Warszawa 2021.

prof. dr hab. Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Konwergencja gospodarcza państw Europy Środkowej i Wschodniej do Europy Zachodniej

dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Transformacja energetyczna państw Europy Środkowej i Wschodniej

dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytucjonalne zróżnicowanie krajów UE jako determinanta polityki fiskalnej – wpływ pandemii Covid-19 i konfliktu w Ukrainie

mgr Marlena Gołębiowska, Instytut Europy Środkowej w Lublinie
Sektor high-tech w gospodarkach państw Europy Środkowej

dr Bożena Horbaczewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Model SaHo

dr Aneta Waszkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Crowdfunding jako alternatywna forma finansowania przedsięwzięć w Europie Środkowo-Wschodniej