Zespół Badań Struktury Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Metodologiczne Inspiracje 2023: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych — Wyzwania i Problemy”, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 roku w Domu Zjazdów i Konferencji PAN (Jabłonna, ul. Modlińska 105).

Zgłoszenia wystąpień prosimy składać w terminie do 23 lipca 2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie organizatora:
https://metody.org/metodologiczne-inspiracje-2021-2/