Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Podstaw Pedagogiki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Dzieło Biblijne św. Jana Pawła II, Archidiecezja Krakowska oraz Sekcja Biblijna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zapraszają na międzynarodową konferencję „Biblia i społeczeństwo II. Osoba ludzka wyrażana wiarą i rozumem – 25 rocznica encykliki «Fides et ratio» św. Jana Pawła”.

Konferencja odbędzie się 26 maja 2023 roku (piątek), godz. 8:30 przy ul. Benedyktyńskiej 3 w Krakowie.