Już w tę sobotę, czyli 27 maja 2023 roku, o godzinie 9:00 w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM odbędzie się konferencja groznawcza. Nasze rozważania skupiać się będą na temacie: „W poszukiwaniu tożsamości gier”. Konferencję organizują Groznawcze Koło Naukowe „Gekon” oraz Ośrodek McLuhana. Jest ona objęta patronatem Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM oraz patronatem honorowym Dyrektora Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, profesora Wojciecha Otto.