Wydarzenie organizowane w ramach XXXII Tygodnia Ekonomicznego

22 maja:
Uroczyste otwarcie Forum Ekonomicznego KUL
Panel dyskusyjny: Narodowy Bank Polski w walce z inflacją

23 maja:
Rozpoczęcie drugiego dnia Forum Ekonomicznego KUL
Panel dyskusyjny: Ministerstwo Finansów w walce z inflacją

24 maja:
Wykłady i warsztaty

25 maja:
Wykłady i warsztaty

26 maja:
Konferencja studencko-doktorancka