Studenckie Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Szymborska wielostronnie. W stulecie urodzin noblistki, która odbędzie się w dn. 19-20 kwietnia 2023 roku.

Stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej skłania do ponownej refleksji nad jej osobą, twórczością i kondycją świata, który opisywała. Interesuje nas wielowątkowy i wielostronny ogląd działań artystycznych (poezji, wycinanek artystycznych, gromadzonych przedmiotów) i (nie)obecności poetki w przestrzeni publicznej. Motywację do tych badań mogą stanowić studia literaturoznawcze, językoznawcze, komparatystyczne, dydaktyczne, kulturoznawczei inne.

Jesteśmy otwarci na własne pomysły badawcze uczestników, ale poniżej sugerujemy też wybrane kierunki eksploracji:

stałość i zmienność idei, wartości i form w twórczości Wisławy Szymborskiej;
specyfika poszczególnych tomów i ich krytyczny odbiór;
język i jego mechanizmy (gramatyczne, komunikacyjne) w poezji Szymborskiej;
poetycki humor i powaga w twórczości autorki Chwili;
czas jako dominanta semantyczna i kompozycyjna w wierszach;
mikro- i makrokosmosy poetki;
poetyki wizualne Szymborskiej (ekfrazy w poezji, wycinanki artystyczne);
poetka i media (Nagroda Nobla jako cezura bioartystyczna, „autorka jako marka” m. in. za koncepcją Dominika Antonika);
prywatne i publiczne wizerunki twórczyni (korespondencja poetki, świadectwa relacji osobistych);
miejsca Szymborskiej: literaturoznawstwo architektoniczne (m.in. za Aleksandrą Wójtowicz);
poezja autorki Końca i początku w odczytaniach metodologicznych nowego literaturoznawstwa (m.in. studiów środowiskowych, /post/humanistycznych, /post/pamięciowych, migracyjnych, afektywnych, maladycznych i innych);
twórczość Wisławy Szymborskiej jako przedmiot szkolnych lekcji i zajęć edukacyjnych (w muzeach, bibliotekach itp.).

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń do 31 marca 2023 r. na adres kolopolonistow@up.krakow.pl