The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series
2/2023

Redakcja czasopisma The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru 2/2023.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym pogłębionej refleksji nad szeroko rozumianą kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, a także formami, jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych. Interdyscyplinarny profil czasopisma pozwala na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: kulturoznawczej, antropologicznej, filozoficznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i innych.

Czasopismo przyjmuje ponadto niepublikowane dotąd tłumaczenia z języków oryginalnych – przekłady utworów (lub ich fragmentów) reprezentujących dawne i współczesne piśmiennictwo poszczególnych kręgów kulturowych, a także recenzje, sprawozdania i omówienia publikacji oraz wydarzeń ważnych dla szeroko pojętego dyskursu kulturoznawczego.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series jest wydawane przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego od ponad ośmiu lat. W wersji elektronicznej ukazuje się od 2015 na Portalu Czasopism Naukowych. Zgodnie z najnowszą ewaluacją MNiSW posiada 20 punktów. Jest indeksowane w bazach Google Scholar, ERIH Plus, PBN, CEEOL. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.ejournals.eu/PJACNS.

Teksty (w języku polskim, angielskim oraz – po uzgodnieniu z redakcją – także w innych językach kongresowych) prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres pjac@uj.edu.pl z uwzględnieniem wymagań formalnych, umieszczonych na stronie czasopisma, w zakładce ‘Instrukcja dla Autorów’.

Termin nadsyłania artykułów do numeru otwartego 2/2023 – 31 marca 2023.