Wydział Sztuki i Wydział Humanistyczny Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Sztuka w poszukiwaniu tożsamości", która odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku w Tarnowie.

Organizatorzy planują opublikowanie artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie naukowym "Humanities and Cultural Studies"
.