Wiele razy pada współcześnie pytanie „skąd w ludziach tyle nienawiści”, równie wiele dyskutuje się o hejcie, o trollingu, o agresji werbalnej i pozawerbalnej, o tym, że świat stał się bardziej obcy, eksponujący negatywne emocje. Powiada się też – i to od dawna – że nawet miłość przemienić się może w nienawiść. Organizatorzy konferencji proponują namysł nad rozmaitymi obliczami i formami nienawiści oraz jej wyrażania, odpowiedzenie na pytanie, czym jest, skąd wynika, czy istotnie się nasila, a jeśli tak, to dlaczego. Jednak tytuł konferencji pozostaje otwarty – składając się z jednego słowa - bo interpretację problemu chcielibyśmy pozostawić Państwu. Oczywiście proponujemy przykładowe rozważania, nad kwestiami takimi jak:

• kulturowe przedstawienia nienawiści (literatura, film, serial, komiks, animacje, gry wideo, muzyka, sztuki plastyczne etc.);
• obyczajowość;
• zjawiska hejtu, trollingu, bullyingu etc.
• polityka;
• ekonomia;
• psychologia;
• socjologia;
• religia;
• doświadczenia jednostkowe i zbiorowościowe;
• przeszłość i współczesność;
• cywilizacja;
• relacje międzyludzkie;
• internet, komunikatory, nowe media;
• przemoc, agresja – werbalna i pozawerbalna;
• ofiary i sprawcy;
• antagonizmy kulturowe, społeczne, ekonomiczne;
• ksenofobia;
• filozofia;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres niena.ekonferencja@gmail.com mija 10 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://nienaekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)