Ten wieloznaczny a przewrotny tytuł konferencji jest zachętą. Zaproszeniem do wypowiedzenia się o tym, jak wiele jest różnych praw – dotyczących jednostek, zbiorowości, a także stworzeń, które z nami współistnieją. I nie tylko chodzi tu o prawne regulacje (acz i one są tutaj ważkim tematem), lecz prawo rozumiane też jako możliwość wypowiedzenia się, wyznawanych wartości, religii, istnienia, prawo do swobodnego bycia, do cielesności, tożsamości, decydowania o sobie, ale i o otoczeniu. Prawo głosu, prawo sprzeciwu, prawo buntu, prawo krzyku, prawo milczenia. Prawo do twórczej odsłony. Tytuł konferencji pozostaje otwarty, bo interpretację pozostawiamy Państwa pomysłowości. Oczywiście proponujemy namysł nad przykładowymi kwestiami, choć to tylko szkicowe opcje:

• prawa człowieka;
• prawa zwierząt;
• religia;
• kultura i sztuka (film, serial, sztuki plastyczne, architektura, muzyka, komiks, gry wideo);
• hasło „być sobą” – znaczenie, symbolika, interpretacja;
• wolność i zniewolenie;
• prawa kobiet;
• prawa małoletnich;
• jednostka;
• tożsamość;
• interpretacje i reprezentacje kulturowe;
• historia i współczesność;
• poświęcenie;
• bunt;
• psychologia;
• socjologia;
• aspekty prawne;
• emocje;
• relacje i związki;
• równość;
• ekonomia;
• polityka;
• dyskursy społeczne;
• etyka;
• dyskursy moralne;
• filozofia;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pd.ekonferencja@gmail.com mija 10 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://prawodoekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)